صبح و گفت‌وگو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

در گفتگو با سرهنگ رضا مؤذن؛ اموال مسروقه خود را در "سامانه نما" بیابید

معاون مبارزه با سرقت ناجا گفت: عزیزان مالباخته بصورت مستمر به سایت نما مراجعه داشته باشند که در استرداد سریعتر اموال به مالباختگان واقعی کمک شود.

1398/11/23
|
12:15
|

سرهنگ رضا مؤذن در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت وگو ضمن تشریح کارکردهای سامانه نما اظهار کرد: «پلیس آگاهی ماموریت تخصصی در کشف جرایم دارد و به لطف خداوند توفیقات خوبی در راستای کشف پرونده ها و اموال کسب و آن ها را مختومه اعلام کرده‌ایم.»

وی ادامه داد: «بخشی از اموال در فرایند سرقت دچار صدماتی می شد که شناسایی را از سوی مالباخته با مشکل روبرو می کرد؛ لذا سامانه نما –نمایشگاه مجازی اموال- بارگذاری شد که بخش عمده اموالی که دچار تغییرات شده است را درج می نماید.»

سرهنگ مؤذن به "صبح و گفت وگو" گفت: «مالباختگان با مشاهده اموال به کمک پلیس می آیند تا این اموال بهتر و راحت تر شناسایی شوند.»

وی خاطرنشان کرد: «عزیزان مالباخته بصورت مستمر به سایت مراجعه داشته باشند که در استرداد سریعتر اموال به مالباختگان واقعی کمک شود.»

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو