صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی پاسخ داد: بیمار چه حقی بر گردن پزشک دارد؟

حسینی طباطبایی در رابطه با حق الناس در حوزه پزشکی گفت: معمولاً بیمار در مراجعه به پزشک نگرانی هایی دارد و حق بیمار این است که پزشک نگرانی هایش را برطرف و اعتمادش را جلب کند.

1399/02/07
|
10:16

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع حق الناس (حق مردم بر گردن جامعه پزشکی) و در ارتباط تلفنی با دکتر محمدتقی حسینی طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

حسینی طباطبایی در برنامه "صبح و گفتگو" بیان داشت: کلمه "حق الناس" در مقابل دو مفهوم حق النفس و حق الله قرار می گیرد و بار معنایی بسیار بزرگی دارد، به عبارتی اگر بپذیریم که جزئی از این خلقت بی کران هستیم کل محیط پیرامونی و مردم و همه مخلوقات حقی بر گردن ما دارند.

وی با بیان اینکه حق الناس یک مفهوم عام است و بر این اساس همه افراد نسبت به یکدیگر حق دارند گفت: همه افراد در رفتارها، معاملات، حفظ حرمتها و همچنین حوزه پزشکی نسبت یکدیگر حق و حقوقی دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رابطه با حق الناس در حوزه پزشکی گفت: معمولاً بیمار در مراجعه به پزشک نگرانی هایی دارد و حق بیمار این است که پزشک نگرانی هایش را برطرف و اعتمادش را جلب کند، دوره درمانی او را طولانی نکند، درمان صحیحی را برای او انتخاب کند، هزینه اضافی برای درمان او تحمیل نکند و در زمان جراحی نیز از تجهیزات بی مورد استفاده نکند که همه این موضوعات و حق و حقوق ها در "منشور حقوق بیمار" در همه بیمارستان ها موجود و قابل مشاهده است.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو