رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

مدیر مركز اسقاط خودرو تهران بیان كرد: صنعت نیازمند یک چرخه ی بازیافت است

دکتر مهدی شکرزاده گفت : غیر ایمن بوده خودرو و فرسوده بودن آن می تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت جاده خطر آفرین باشد.

1396/08/17
|
11:45
|

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی چالش های خودروهای فرسوده، با حضور دکتر مهدی شکرزاده (استاد دانشگاه و مدیر مرکز اسقاط خودرو در تهران) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مهدی شکرزاده با اشاره به این که اسقاط خودرو در تمام دنیا یک صنعت به شمار می آید، گفت: موضوع اسقاط خودرو در داخل کشور هیچ گاه به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار نگرفته است.

وی همچنین در ادامه افزود: بدون شک فعالیت یک خودروی فرسوده در سطح شهر می تواند به اندازه ی چند خودروی غیر فرسوده تولید آلودگی داشته باشد، به طوری که یک خودروی فرسوده معادل بر 10 تا 20 عدد خودروی مد روز آلودگی تولید می کنند.

مدیر مرکز اسقاط خودرو تهران با اشاره به ارتباط ایمنی جاده و خودرو، اظهار داشت: غیر ایمن بوده خودرو و فرسوده بودن آن می تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت جاده خطر آفرین باشد.

وی با بیان این که صنعت همواره نیازمند یک چرخه ی بازیافت است، خاطر نشان کرد: بسیاری از ذخایر و معادن دنیا توان خدمات دهی مستمر به مردم را ندارند، بر همین اساس چرخه ی بازیافت برای فعالیت هر صنعت امری ضروری تلقی می شود.

دکتر مهدی شکرزاده با اشاره به همچنین در ادامه افزود: بسیاری از خودروهای فرسوده را می توان در چرخه ی بازیافت قرار داده و به مرحله ی باز تولید رساند، برای مثال فولاد استفاده شده در یک خودروی پیکان فرسوده می تواند با فولاد مورد نیاز در یک خودروی جدید تولید داخل برابر باشد.

وی همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورهای اطراف ایران در حال حاضر صادرات آهن های فرسوده را ممنوع اعلام کرده اند، چرا که آهن در عصر امروز در تمامی کشورهای جهان به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می شود.

دکتر مهدی شکرزاده با تاکید بر این که تمامی بخش ها و مواد استفاده شده در یک خودروی فرسوده قابل مصرف مجدد هستند، گفت: کوچکترین و خراب ترین بخش های تشکیل دهنده ی یک خودروی فرسوده می توانند بر اساس چرخه ی بازیافت مولد قطعه ی جدید باشند.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذکر می شود که این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دسترسی سریع
رویداد