صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر بخواهیم در سیستم بانکی بین المللی عمل کنیم و از امکانات بانکی دنیا بهره برداری کنیم، باید شرایطی که در چارچوب FATF مطرح کنند را بپذیریم.

برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو با موضوع FATF و با حضور دکتر مرتضی صفایی نطنزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.

مرتضی صفایی نطنزی در آغاز با اشاره به تصویب قانون پولشویی در سال 86، گفت: آن زمان هم نگرانی ها در خصوص این قانون وجود داشت اما در نهایت قانون ملی پولشویی در ایران به تصویب رسید.

وی درباره مباحث مطرح شده در خصوص FATF، عنوان کرد: این قانون پس از برجام که رفع تحریم ها را به دنبال داشت در حال بررسی است و شبکه بین المللی بانکی به صورت یک تشکل غیر دولتی و غیر رسمی، تشکیلاتی را درست کردند و بین خودشان قرارهایی را گذاشته اند که به آن پایبند هستند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در سیستم بانکی بین المللی عمل کنیم و از امکانات بانکی دنیا بهره برداری کنیم، باید شرایطی را که در چارچوب FATF مطرح می کنند، بپذیریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه ایران تا پیش از این جزو کشورهایی بود که جزو لیست سیاه بودند، گفت: نزدیک به چهل مورد را برای پیوستن ایران به این معاهده بین المللی ارائه دادند که تعدادی از آنها را سیستم بانکی کشور پاسخگو بود اما چند مورد نیز نیازمند قانون بود و یکی یکی در مجلس مورد تصویب قرار گرفت که پیوستن به قرارداد پالرمو و ممنوعیت تامین مالی تروریسم یکی از آنها بود.

وی اضافه کرد: بعد از برجام ایران از لیست سیاه خارج شد با این شرط که در یک بازه زمانی نقایص را رفع کند که تعدادی از آنها رفع شد و تنها چهار مورد باقی مانده است که تحت عنوان لایحه ای از سوی دولت به مجلس آمده است.

مرتبط با این خبر

  • FATF نسبت به ایران سیاسی کاری می کند +صوت

  • در تعیین مصداق ها در FATF و تطبیق اقداماتش با سازمان بین الملل مشکل داریم

  • کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مشکل امنیتی را برای کشور ایجاد نخواهد کرد

  • FATF منابع اطلاعاتی بانک های ایرانی را در اختیار خارجی ها قرار می دهد

  • FTAF مصداق کامل براندازی اقتصادی و سیاسی است

  • شرط اروپا برای ادامه برجام پیوستن ایران به FATF است

  • نقطه افتراق ایران با گروه ویژه اقدام مالی در تعریف تروریسم است

  • ضرورت اصلاح بندهایی از FATF که موجب نقض اختیار تصمیم گیری دولت است

  • لایحه پالرمو در تغییرات نرخ ارز بی تاثیر است

  • پیوستن به FATF تحریم سپاه و صداوسیما را درپی دارد