صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

کارشناس ارشد بین الملل، گفت: اگر قرار است به اف ای تی اف بپیوندیم یا نپیوندیم نباید به آن بصورت دقیقه نودی نگاه کنیم چرا که در اینجا بحث منافع ملی مطرح است.

علیرضا محرابی، در مصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت وگو، در ارتباط با مباحث مطرح شده در مورد پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی« اف ای تی اف »و نظراتی که در این زمینه در کشور مطرح است ، اظهار کرد : باید به این موضوع توجه داشته باشیم که گفتمان حاکم در بسیاری از سازمانهای بین المللی، گفتمان نظام سلطه است و متولیان آن ها به قدرت های بزرگ متصل هستند چنانکه یک سر کارگروه اقدام مالی نیز به خزانه داری آمریکا وصل است.

وی با بیان اینکه موضوع پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف چند سالی است که مطرح است ولی در ماه‌های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است در پاسخ به این سوال که چرا قدرت های بزرگ کشوری چون عربستان را مجبور نمی کنند به این سازمان بپیوندد و فشاری بر روی این کشور در این زمینه نیست ،تصریح کرد :قدرت های بزرگ می خواهند نبض اقتصادی دنیا را در دست بگیرند.

محرابی ادامه داد: در این چهارچوب تمام وجوه فعالیت‌های اقتصادی عربستان برای آمریکایی ها مشخص است و این ایران است که به عنوان یک قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای در برابر آنها ایستاده است و چه چیزی بهتر از اینکه ما وارد FATFشویم و آنها از این موضوع به عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کنند به نحوی که تمام مکانیزم های مالی ما را کنترل کنند .

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: اگر قرار است به کارگروه اقدام مالی بپیوندیم یا حتی نپیوندیم نباید دقیقه نودی به این موضوع نگاه کنیم در اینجا بحث منافع ملی مطرح است و ورود به یک سازمان بین المللی صرفاً گفتن یک بله یا خیر نیست بلکه باید نگاه کارشناسی نسبت به این موضوع داشت .

وی در پایان صحبت های خود تصریح کرد : قدرت های بزرگ از طریق ساز و کارهایی همچون اف ای تی اف می خواهند نبض اقتصادی و مالی دنیا را در دستشان بگیرد و از آن به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهایی چون ایران استفاده کنند.

مرتبط با این خبر

  • FATF نسبت به ایران سیاسی کاری می کند +صوت

  • برای بهره برداری از امکانات بانکی دنیا باید شرایط FATF را بپذیریم

  • در تعیین مصداق ها در FATF و تطبیق اقداماتش با سازمان بین الملل مشکل داریم

  • کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مشکل امنیتی را برای کشور ایجاد نخواهد کرد

  • FATF منابع اطلاعاتی بانک های ایرانی را در اختیار خارجی ها قرار می دهد

  • FTAF مصداق کامل براندازی اقتصادی و سیاسی است

  • شرط اروپا برای ادامه برجام پیوستن ایران به FATF است

  • نقطه افتراق ایران با گروه ویژه اقدام مالی در تعریف تروریسم است

  • ضرورت اصلاح بندهایی از FATF که موجب نقض اختیار تصمیم گیری دولت است

  • لایحه پالرمو در تغییرات نرخ ارز بی تاثیر است