رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

رئیس انجمن حسابرسی كشور: سبقت ایران در پولشویی از کشورهای همجوار +صوت

رئیس انجمن حسابرسی کشور ،تاکید کرد: متاسفانه باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که در کشور ما پولشویی وجود دارد و حتی نرخ آن بعضاً بیشتر از کشورهای همجوار است.

1397/08/29
|
11:45

هوشنگ خستویی در مصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت و گو با تاکید بر اینکه مسئله پولشویی یک امر واقعی در تمام دنیا هست و این موضوع در کشور ما نیز وجود دارد ،تصریح کرد: اگر به آمارهایی که این روزها در کشور منتشر می‌شود و از سوی سازمان های مختلف ارائه شده توجه کنیم ،درمی‌یابیم که نرخ پولشویی در کشور ما بیشتر از کشورهای همجوار است.

وی با بیان اینکه پدیده پولشویی یک پدیده جهانی است ،ادامه داد : منبع پولشویی در کشور دارای منبع داخلی و خارجی است برخی از پولشویی ها از طریق مبانی ناهنجار در داخل کشور انجام می شود به صورت پول قابل اعتماد در می آید برخی مواقع این پولشویی به علل مختلف از منابع خارجی به دست می‌آید و در داخل کشور مورد شستشو قرار داده می شود .

رئیس انجمن حسابرسی کشور با تاکید بر اینکه پولشویی اقدام پیچیده ای است و نحوه انجام آن مدرن شده است و به سهولت و آسانی نمی‌توان پولشویی را شناسایی کرد و تشخیص داد، ادامه داد : برای تشخیص پول شویی باید پروسه های مختلفی طی شود و نمی‌توان آن را به آسانی و در نگاه اول تشخیص داد.

خستویی با بیان این که رشوه و قاچاق از جمله مصداق های مشخص پولشویی هستند، اظهار کرد : وزیر امور خارجه کشورمان نیز در سخنانی که در مورد پولشویی در کشور مطرح کردند ، نام کسی را در این زمینه نبردند و کسی را به صورت مستقیم متهم نکردند بلکه در هاله ای از ابهام به وجود چنین آسیبی در کشور اشاره کردند.

رئیس انجمن حسابرسی کشور تاکید کرد :در بانک مرکزی 180 صفحه برای چک لیست پولشویی وجود دارد و در وزارت اقتصاد و دارایی نیز شورایی برای مبارزه با پولشویی وجود دارد و سال ها است که فعالیت می کند اما ما باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که تشخیص این فساد کار آسانی نیست چراکه کسانی که اقدام به این کار می کنند از شیوه های پیچیده و مدرن استفاده می کنند.

دسترسی سریع
رویداد