رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: ایران نمی تواند بار دیگر به آمریکا و غرب اعتماد کند

نانوا کناری گفت: ایران به هیچ وجه نمی تواند به آمریکایی‌ها و غربی‌ها اعتماد کند، چرا که نتیجه‌ اعتمادمان به آنها در موضوع برجام را مشاهده کردیم.

1397/12/04
|
15:05

ولی الله نانوا کناری، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برنامه «رویداد» رادیو گفت وگو، درباره روند تصویب لایحه پالرمو و CFT در کشور با بیان این که بررسی‌ها در مورد این لوایح ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک نظر نهایی‌اش را در این زمینه ارائه می‌کند، اظهار کرد: در ارتباط با پیوستن به این لوایح این سوال وجود دارد که اگر ما به FATF متعهد شویم، چه تضمینی وجود دارد که غربی ها به قوانین و شروطی که ما می گذاریم پایبند هستند .

وی با اشاره به این که آنها گروه تروریستی منافقین را که دستشان به خون 17 هزار شهید ایرانی آلوده است، به عنوان گروه تروریستی به رسمیت نمی‌شناسند و از آنها حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضافه کرد: سوال این است که اگر قرار است گروه‌های تروریستی مورد حمایت قرار بگیرند چرا آنها از این گروه تروریستی حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و در اجلاس‌های آنها شرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

نانواکناری در ادامه با بیان این که طرف‌های مقابل در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رابطه با این لوایح باید به شرط‌های ایران و آن چه که شورای عالی امنیت ملی کشور تصویب می‌کند احترام بگذارد، خا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طر نشان کرد: ما از قربانیان تروریست هستیم و سال‌هاست که علیه تروریسم در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مبارزه هستیم.

وی در پایان صحبت‌های خود، تاکید کرد: همه باید به تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با FATF اتخاذ می‌کند، احترام بگذارند.

دسترسی سریع
رویداد