رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

ظهره وند در مصاحبه با رادیو گفت و گو: اروپایی ها نمی‌خواهند که فاتحه برجام خوانده شود +صوت

سفیر پیشین ایران در ایتالیا گفت: با توجه به مواضع اخیر مقامات ایران، اروپایی‌ها در تلاش هستند که در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رابطه با اجرای تعهداتشان کمی جدی‌تر از قبل عمل کنند.

1397/12/15
|
10:16

ابوالفضل ظهره وند، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت وگو، در ارتباط با آغاز دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در قالب کمیسیون مشترک بر جام در روز چها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رشنبه در وین، گفت: با توجه به برخی از شواهد به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که اروپایی ها تلاش دارند که در ارتباط با برجام و انجام تعهداتشان در این زمینه کمی جدی تر عمل کنند، چرا که در طول روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران مواضع محکمی در برابر آنها اتخاذ کرده اند و آقای ظریف نیز در توییتی نوشت« صبر ایران در حال لبریز شدن است».

سفیر پیشین ایران در ایتالیا با اشاره به اهمیت موضوع بر جام برای اروپایی‌ها اظهار کرد: برجام برای آنها دارای اعتبار سیاسی و امنیتی است و آنها نمی‌خواهند که ایران در موقعیتی قرار بگیرد که برجام را مرده اعلام کند.

وی با اشاره به این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش برای چندمین بار اعلام کرد که ایران به تعهداتش در بر جام پایبند بوده است و اروپایی‌ها این را می‌دانند که اگر ایران اعلام کند که برجام مرده است به چه معنا است، در این رابطه گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در صورتی که ایران این موضوع را اعلام کرد آنها مجبور خواهند شد راهی را که سال‌ها طی کرده بودند را دوباره از نو آغاز کنند.

ظهره وند با بیان این که در این مدت اروپایی ها اقدامات مشخصی برای اجرای تعهداتشان بر نداشته اند و حتی در این مسیر، در جهت نزولی حرکت کرده‌اند، ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داد: اروپاییان به ظرفیت‌های سیاسی و امنیتی ایران و نقش ایران در منطقه واقف هستند و از دیگر سو چین و روسیه نیز می‌دانند که ایران در ایجاد موازنه به نفع آنها در منطقه چه نقشی دارد. در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر وضعیت، این گونه است که چکی از اروپایی ها در دستمان است که باید آن را نقد و بازخواست کنیم.

این دیپلمات پیشین کشورمان در بخش پایانی صحبت‌های خود با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تاکید بر این که اروپایی ها نمی‌خواهند که فاتحه برجام خوانده شود و این مستلزم این است که آنها در راستای اجرای تعهداتشان گام بردارند، تاکید کرد: البته ایران دلش را به اقدامات اروپایی‌ها خوش نکرده است و حرکت ایران در حوزه اقتصادی وابسته به اینستکس نیست،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لی در برابر تعهدات انجام داده این انتظار را دارد که اروپاییان نیز تعهدات‌شان را در برابر تهران انجام دهند.دسترسی سریع
رویداد