صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

ظهره وند گفت: اختلاف نظرها در داخل اتحادیه اروپا موجب شده که اجرای برجام دچار مشکل شود، چراکه تصمیم سه کشور حاضر در برجام در روابط با آمریکا باید در چارچوب اتحادیه باشد.

ابوالفضل ظهره وند، سفیر پیشین ایران در ایتالیا، در برنامه رویداد رادیو گفت وگو در خصوص بازخوانی طرح حقیقی اروپا برای حضور در برجام، اظهار کرد: ما در برجام موضعمان را بر اساس انتظارات و نوعی از تصوراتی که از غرب داشتیم شکل دادیم که این تصورات با واقعیت های غرب واز جمله اتحادیه اروپا همراهی نمی کند.

وی با بیان اینکه ما باید شناخت بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا پیدا می کردیم، افزود: اتحادیه اروپا یک مجموعه نامتجانس است علی رغم همه تجانسانات هنجاری که مدعی آن هستند، این اتحایه در حوزه داخلی مشکلاتی دارد و کشورها نسبت به سیاست های بروکسل در حوزه مسائل پولی و مالی و دیگر موضاعات سسیاسی اختلاف نظر دارند.

سفیر پیشین ایران در ایتالیا گفت: کشورهای این اتحادیه دچار مشکلاتی هستند که در زمان تصمیم گیری های جمعی در موضوعات مختلف از جمله ایران و مسئله برجام باید مورد پشتیبانی هر 27 کشور اتحادیه اروپا قرار بگیرد.

ظهره وند ادامه داد: اروپا بیشتر متکی به ظرفیت های نرم است به خصوص برای بازیگری در عرصه بین الملل در حال حاضر تجارت خارجی آمریکا با اتحادیه اروپا 1.1تریلیون دلار است که 600 میلیارد دلار آن مربوط به کالاست و 500 میلیارد آن به مسائل نرم و مهندسی است.

وی در خصوص مهمترین مانع در راه اجرایی شدن برجام اروپایی بیان کرد: اختلاف نظرها در داخل اتحادیه اروپا موجب شده که اجرای برجام دچار مشکل شود، چراکه تصمیم سه کشور حاضر در برجام در روابط با آمریکا باید در چارچوب اتحادیه باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی توضیح داد: اروپایی ها به ایران در یک افق تهدیدآمیز نگاه می کنند تهدید ایران برای اتحادیه اروپا تهدیدی نیست که آمریکایی ترسیم می کنند.

ظهره وند گفت: دراردیبهشت انتخابات پارلمان اروپاست که نتیجه این انتخابات بر روی سیاست های خارجی در قبال ایران تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین تا برگزاری این انتخابات بر روی اینستکس همه نمی توانیم حساب باز کنیم چراکه باید منتظر ماند و دید که پارلمان به دست کدام گروه خواهد افتاد.

وی بیان کرد: سیاست خارجی بر پایه تهدید و فرصت تنظیم می شود یعنی سود یک نفر تهدیدی برای طرف مقابل است، به این دلیل که عرصه رقابت در سطح بین الملل روز به روز در تنگنا قرار می گیرد، بنابراین زمانی که حوزه بازیگری یک طرف گسترش پیدا می کند برای طرف مقابل خفقان می آورد.

سفیر پیشین ایران در ایتالیا تصریح کرد: باید بدانیم چه تغییراتی در محیط بین الملل رخ می دهد و متناسب با این تغییرات بر روی داشته هایمان ایستادگی کرده و از آنها غفلت نکنیم.

مرتبط با این خبر

  • کره شمالی می داند تهدیدهای امریکا اجرایی نخواهد شد

  • هزینه کنفرانس منامه بر عهده دول خائن به آرمان قدس شریف است

  • مردم از خدمات مشاوره قضایی در محاکم بهره مند شوند

  • اروپا شرایط ترک برجام از سوی ایران را هموار کرد

  • احداث پتروپالایشگاه ها؛ اقدامی در راستای دفع تحریمها

  • اتباع بیگانه ساکن در ایران، تحت پوشش حقوق شهروندی هستند

  • رشد علمی ایران در حمایت از کشورهای منطقه شتاب بیشتری می گیرد

  • جهان امریکا را به سخره خواهد گرفت...

  • دستگاه اجرایی خسته است

  • مواد اولیه لوازم خانگی با ارزنیمایی وارد می شود