رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

كارشناس روابط بین الملل: مشکلات سوخت، دارو و غذا در انتظار "انگلیس منهای اروپا"ست

محرابی ضمن تحلیل پیامدهای برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را موجب بروز مشکلات عدیده در حوزه سوخت، دارو و غذا دانست.

1398/05/27
|
16:00

یک کارشناس مسائل بین الملل، تاکید کرد: خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا برای تحقق برگزیت باعث ایجاد مشکلات جدی اقتصادی در این کشور اروپایی خواهدشد ،چنان که ممکن است انگلیس با بحران هایی در حوزه سوخت ، دارو و غذا روبرو شود.

علیرضا محرابی، در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو، با اشاره به مشکلات پیش روی دولت محافظه کار انگلیس برای اجرای کامل برگزیت و مخالف مجلس عوام انگلیس با طرح های دولت برای خروج از اتحادیه اروپا در راستای تحقق برگزیت خاطرنشان کرد: همین مخالفت ها باعث سقوط دولت«ترزا می» شد.

وی یادآور شد: به دنبال برکناری خانم می، دولت «بوریس جانسون» مسوولیت امور را در این کشور برعهده گرفت.

محرابی با بیان این که در مورد نحوه اجرای برگزیت وحدت رویه ای بین دولت انگلیس و مجلس عوام این کشور وجود ندارد، ادامه داد: انگلیس به عنوان کشوری که سال ها در عضویت اتحادیه اروپا بوده است، مراودات تجاری گسترده ای با این اتحادیه دارد و اکنون برای خروج از این اتحادیه نیاز دارد که نظر مثبت این اتحادیه را جلب کند و اگر بدون توافق از این اتحادیه خارج شود احتمالا با مشکلات و خسارت های جدی مواجهه خواهد شد.

وی همچنین با بیان این که فشار افکار عمومی انگلیس نیز بر دولت این کشور در این زمینه افزایش یافته است، گفت: در طول ماه های اخیر حزب کارگر انگلیس در مجلس توانسته از بین نمایندگان محافظه کار برای مخالفت با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یارگیری کند.

این کارشناس مسائل بین الملل، تصریح کرد: اگر فشار افکار عمومی انگلیس در راستای مخالفت با اجرای برگزیت افزایش پیدا کند، دولت بوریس جانسون مجبور خواهد شد که مسوولیت را واگذارکند و احتمال دارد که با برگزاری انتخابات زودتر از موعد، حزب کارگر مسوولیت امور در این کشور را برعهده بگیرد و این حزب نیز بار دیگر رفراندومی را برای خروج یا عدم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزار کند.

محرابی در پایان سخنان خود در رادیو گفت وگو خاطرنشان کرد: انجام برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا مشکلات جدی اقتصادی برای انگلیس به همراه خواهد داشت.

دسترسی سریع
رویداد