رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

مظاهری بااشاره به افتتاح مشروط بازار متشكل؛ بازار متشکل ارزی؛ متضمن ارز تک نرخی است

رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: بازار متشکل ارزی می تواند ضامن حسن اجرای تک نرخی شدن قیمت ارز در بازار شود.

1398/05/30
|
16:00

طهماسب مظاهری در مصاحبه با برنامه "رویداد "رادیو گفت و گو در مورد کاهش قیمت ارز در بازار طی چند هفته اخیر و علت این موضوع گفت: با توجه به تدابیر و سیاست های که بانک مرکزی در طی چند وقت اخیر دنبال کرده است، روند تحولات در حوزه ارز کشور در حال حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است.

وی همچنین تاکید کرد که هنوز با تحقق این موضوع –تک نرخی- فاصله داریم.

مظاهری تاکید کرد: اگر آقای همتی، رییس بانک مرکزی روند اصلاحی در مورد قیمت ارز در بازار را همچنان دنبال کند و آقای روحانی نیز از تاکید خود بر لزوم وجود ارز چهار هزار و دویست تومان دست بردارد، می توانیم با شتاب بیشتری به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم.

این کارشناس مسائل بانکی همچنین با حمایت از ایجاد بازار متشکل ارزی در کشور خاطرنشان کرد: این بازار می تواند ضامن حسن اجرای تک نرخی شدن ارز در کشور شود .

مظاهری در مصاحبه با رادیو گفت وگو با بیان این که ضروری است که این بازار در شرایط مناسبی ایجاد شود و تمام قواعد لازم در این زمینه در نظر گرفته شود، گفت :اگر در کنار کنترل قیمت ارز، نرخ نقدینگی در کشور نیز کاهش پیدا کند و به حدودی 15 درصد در سال برسد می توانیم شاهد آرامش کامل بازار باشیم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی با تدبیر خود، تقاضای مازاد ارز را در بازار کنترل نمود، تاکید کرد: آرامش در بازار به معنای عدم افزایش نرخ ارز نیست و ممکن است که افزایشی هم صورت بگیرد ولی این افزایش به صورت تدریجی و متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور خواهد بود.

مظاهری در پایان سخنان خود در رادیو گفت وگو بار دیگر گفت: اگر بازار متشکل ارزی در کشور به صورت مناسب اجرایی و عملیاتی شود می تواند منافع خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

دسترسی سریع
رویداد