صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

نانواکناری با بیان اینکه ایران همچنان پنجره دیپلماسی را در راستای مذاکره با کشورهای اروپایی جهت اجرای تعهدات برجامی از سوی آنها باز گذاشته، اظهارکرد: اگر اروپایی‌ها از حلقه آمریکا خارج شوند، می توانند تعهدات خود را اجرا کنند.

ولی الله نانواکناری در مصاحبه برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو، با بیان اینکه اگر اروپایی‌ها همچون ماه های گذشته به تعهدات خود در برجام که بعد از خروج آمریکا از این توافق بین المللی به آن متعهد شده اند، عمل نکنند، ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامی خود را با جدیت برمی دارد، افزود: افکار عمومی دنیا به این موضوع آگاه است که ایران تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل کرده است و این طرف های مقابل بوده اند که از برجام خارج شده و یا آن را اجرا نکرده اند ، بنابراین می توان گفت افکار عمومی دنیا به ایران حق می دهد که در مسیر کاهش تعهدات برجامی خود حرکت کند‌.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل کنند، ایران در اجرای کاهش تعهدات برجامی خود تجدید نظر می‌کند، خاطرنشان کرد : اروپایی ها می توانند به تعهدات خود عمل کنند ولی چون در حلقه آمریکا قرار گرفته اند و به این کشور وابسته هستند ، بدون اجازه آمریکا اقدامی انجام نمی‌دهند.

نانوا کناری در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه ایران پنجره دیپلماسی را همچنان باز نگه داشته است، ادامه داد: اگر اروپایی‌ها هم چنان به تعهدات خود در برجام عمل نکنند، ادامه این مسیر منجر به از بین رفتن برجام می شود.

وی همچنین در پایان این مصاحبه خاطرنشان کرد :ا یران در راستای کاهش تعهدات برجامی خود گام های بلندی برداشته و سازمان انرژی اتمی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در این ارتباط به صورت جدی فعال است.

مرتبط با این خبر

  • از این امام زاده معجزه ای ساخته نیست

  • در پایبندی به برجام حفظ وحدت زیر پرچم جمهوری اسلامی اهمیت دارد

  • اروپایی‌ها در برجام بدون آمریکا کاری از پیش نخواهند برد

  • منافع اروپا در گرو ماندن در برجام و مهار ایران است

  • خروج آمریکا از برجام ریسک اقتصادی کشور را افزایش می دهد

  • اهداف تهران از اجرای گام به گام کاهش تعهدات برجامی

  • کاسبی دیپلماتیک اروپا...

  • روسیه دوست واقعی ایران نیست!

  • مسیر اشتباه وزیر خارجه آلمان...

  • اروپا متضمن امنیت خلیج فارس نیست