رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

ندیمی: اولویت دولت و مجلس در بودجه، ملاحظات انتخاباتی است

نماینده ادوار مجلس گفت: اولویت دولت و مجلس در موضوع بودجه از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیشتر یک ملاحظه انتخاباتی و غیره است.

1398/07/15
|
17:00

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع بودجه سال 99 بدون نفت در ارتباط تلفنی با دکتر ندیمی نماینده ادوار مجلس از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

ندیمی درخصوص نظارت مجلس بر بودجه بخش های دولتی گفت: بودجه ما یک بودجه عمومی است و متاسفانه حداکثر وقت مجلس و کمیسیون ها معطوف به ماده واحده و تبصره هاست و به عبارتی همه توجهات به تغییر قوانین است و نه اجرای قوانین.

وی افزود: متاسفانه مجالس طی این 10 دوره در حوزه بودجه، بیشتر قانون وضع کردند تا اجرای قانون لذا اولین و بزرگ ترین مشکل ما در نظام بودجه بندی و بودجه ریزی این است که همه تلاش ها معطوف به ماده واحده و تبصره های متعدد ذیل ماده واحده شده است.

نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد اولویت دولت و مجلس در این موضوع از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیشتر یک ملاحظه انتخاباتی و غیره است. بنابراین اولین و مهم ترین ایراد این است که هنوز مجالس به یک تفکر آینده نگر، استراتژی و برنامه مشخص نرسیده اند.

ندیمی یادآور شد: بودجه شرکتها با وجود اینکه چند برابر بودجه عمومی است اما معمولا از نظر منابع مصارف و نظارت پایش نمی شوند و یا به شدت ضعیف است ضمن اینکه بودجه عمومی، عموماً محقق الوقوع نیست.

وی همچنین مطرح کرد: دولت و مجلس توانایی حذف برخی ارقام و اعداد را ندارند چراکه در صورت حذف، با عواقب اجتماعی سیاسی و رسانه ای روبرو خواهند شد.

دسترسی سریع
رویداد