رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

یك كارشناس مسائل بین‌الملل: نشانه‌هایی از احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا، مشاهده نمی‌شود

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: به نظر می رسد که ساختار حاکم بر آمریکا تلاش خواهد کرد که تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور ، اعتراضات کنونی در ایالات های مختلف را سرکوب کند.

1399/03/12
|
20:12

سید وحید نبوی زاده، در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت‌وگو که به صورت زنده از آنتن این رادیو پخش می شد در مورد روند تحلیل مسائل داخلی آمریکا و برخی از تحلیل ها مبنی بر اینکه اعتراضات کنونی در این کشور ممکن است آمریکا را سمت وقوع جنگ داخل سوق دهد ، اظهار کرد: احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور دور از ذهن است ،چرا که جنگ داخلی یکسری مولفه‌هایی دارد که ما در حال حاضر این مولفه ها را در آمریکا مشاهده نمی کنیم.

وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر در آمریکا باعث تأسف و تاثر نظام انسانی است ، خاطر نشان کرد: یکی از مولفه‌های اصلی در موضوع جنگ داخلی این است که دو طرف درگیری از سطح نظامی یکسانی برخوردار باشند که در حال حاضر چنین چیزی را در آمریکا مشاهده نمی‌کنیم.

نبوی زاده همچنین با بیان اینکه حکومت آمریکا ید طولانی در سرکوب جنبش‌های اجتماعی دارد که در این ارتباط می‌توان به جنبش« وال استریت» اشاره کرد ،اظهارکرد : افول هژمونی آمریکا شدت گرفته است ولی در حال حاضر نشانه‌هایی از احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه آنچه که در حال حاضر در آمریکا مشاهده می کنیم، وقوع یک سری جنبش های اعتراض آمیز است که نیروی راهبردی مشخصی ندارد، ادامه داد: موضوع نژادپرستی در آمریکا که اعتراضات اخیر در راستای مقابله با آن ایجاد شده است یک پدیده نوظهور در آمریکا نیست.

وی در پایان این مصاحبه گفت: به نظر می‌رسد ساختار حاکم بر آمریکا تلاش کند که تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، این اعتراضات را جمع و جور کند و قطعا ادامه روند کنونی اعتراضات به ضرر دو حزب اصلی آمریکا یعنی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها است.

دسترسی سریع
رویداد