رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

تلاش لیبرالها درتضعیف سهام عدالت؛ جاماندگان تا شهریورماه تعیین تکلیف میشوند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب طرح جاماندگان از سهام عدالت را در صحن علنی قریب الوقوع خواند و ازتعیین تکلیف نهایی آن تاشهریور خبرداد.

1399/04/10
|
13:32

علی بابایی کارنامی در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو سهام عدالت را بستری برای پیاده سازی "عدالت اجتماعی" خواند و افزود: این مسئله برای مردم اهمیت بسیار دارد چون زیر بنا و ریشه این مسئله نشأت گرفته از اقتصاد مردمی است.
وی ارتباط میان سهام عدالت و بخش تعاون را مستقیم دانست و گفت: مردم شاید اهمیت موضوع سهام داری را ندانند ولی سهام عدالت موجب فهم درستی از سیاست های پولی برای مردم شد.

*هویت اقتصای ملت ایران

بابایی به مردم توصیه کرد قدر برگه سهام عدالت خود را بدانند و آن را هویت اقتصادی ملت ایران خواند و افزود: مردم تصور می کنند اگر دست به آزادسازی بزنند اتفاق خوبی می افتد ولی باید قدر آن را بدانند.
وی با بیان اینکه سفته بازان و دلالان اقتصادی بیکار ننشسته اند و منتظر خرید این برگه ها و کاهش نقش سهام عدالت در اقتصاد کشورند، گفت: طرح آزادسازی در ظاهر خوب است ولی صاحبان تفکر لیبرالی قصد تضعیف آن را در کشور دارند.

*چرخش مثبت اقتصادی

بابایی خاطرنشان کرد: ما قصد داریم سرمایه خرد در مسیر بازار سرمایه قرار گرفته و چرخش اقتصادی مثبت را رقم بزند.
این نماینده مجلس فراگیر کردن برگه سهام را به نفع مردم دانست و افزود: طرح جاماندگان قطعا به صحن آمده و با استقبال شدید نمایندگان در زمان کوتاه تصویب می شود.

*تعیین تکلیف جاماندگان تا شهریور99

بابایی پیش بینی کرد این طرح تا شهریورماه به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه این سهام هیچگاه زیان ده نخواهد بود، افزود: تضمین اصلی سود سهام عدالت اینست که پرتفوی(1) آن فراگیر بوده که این مزیت در سایر برگه های سهام دیده نمی شود.1- به صورت تشریحی بعنوان ارزش گذاری سهام در بورس معنا می شود.

دسترسی سریع
رویداد