رویداد شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

رويداد

دولت از بازارسرمایه برای تامین مالی تولید بهره نمی‌برد

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، اظهار کرد: متاسفانه دولت تاکنون از فرصت به وجود آمده در بازار سرمایه جهت تقویت بازار اولیه و تامین مالی پروژه‌های تولیدی و عمرانی به خوبی استفاده نکرده است.

1399/05/08
|
14:43
|

وحید شقاقی، در مصاحبه با برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو، با اشاره به برخی از موانع رشد تولید در کشور گفت : باید مالیات های سنگین بر روی فعالیت هایی که ضد تولید هستند ،وضع شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه از ابتدای سال، دولت برنامه هایی را برای بهبود فضای کسب و کار و رونق بازار سرمایه انجام داده است ، تصریح کرد : ولی در مجموع در 5 ماه گذشته اقداماتی که بتواند انتظارات مقام معظم رهبری در راستای تحقق شعار «جهش تولید» را محقق کند، انجام نشده است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت باید هر چه زودتر موتور رشد نقدینگی در کشور را خاموش کند ،افزود: تا زمانی که این موتور با سرعت حرکت می کند، تمام بازار را به هم می ریزد .

شقاقی با بیان اینکه میزان نقدینگی در خرداد ماه 1399 نسبت به خرداد 1398، 34 درصد رشد داشته است ،ادامه داد : بهبود فضای کسب و کار در طی چند سال گذشته شعار دولت بوده و اکنون باید دولت اقدامات جدی‌تری را جهت تحقق این شعار انجام دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه و استقبال مردم از این بازار خاطرنشان کرد: دولت باید به سرعت بازار اولیه را توسعه بدهد، این بازار می تواند به تامین مالی پروژه های دولتی و خصوصی کمک کند، در حال حاضر بازار اولیه کم رونق است و بازار ثانویه پررونق است موضوعی که خود باعث پمپاژ انتظارات تورمی در جامعه است و بازار سرمایه هم در این شرایط بیش از اینکه فایده ای برای کشور داشته باشد، هزینه زا است و در همین چارچوب ضروری است که پروژه‌ها به بازار اولیه ارائه شوند تا نقدینگی مورد نیاز آنها تامین شود.

وی تاکید کرد : متاسفانه در حال حاضر این بازار ثانویه است که هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و انتظارات تورمی در کشور به وجود می آورد .

این استاد دانشگاه همچنین با اعتقاد بر اینکه دولت باید مالیات های سنگین بر فعالیتهای مخرب که تولید را تحت تاثیر قرار می دهند و بخش های غیر مولد را رشد می‌دهند، وضع کند، گفت: در همین راستا باید جلوی حرکت نقدینگی به سمت بازار های غیر تولیدی نیز گرفته شود.

دسترسی سریع
رویداد