بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح كرد: شفاف سازی، سدی در برابر فرار مالیاتی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضمن شفاف سازی باید همه افراد را در پرداخت مالیات یکسان ببیند، تا واحدهای تولیدی انگیزه کار کردن را از دست ندهند.

1396/10/13
|
09:15
|

مجید موافق قدیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو "در خصوص درآمدها و فرارهای مالیاتی اظهار کرد: فرار مالیاتی یک چالش اساسی در تمام کشورهاست که نتیجه آن کاهش درآمدهای قانونی دولت است ، ضمن اینکه تاثیرات منفی در کارکرد حکومت دارد.

وی افزود: این موضوع فقط در کشور ما نیست و دولت به شدت به دنبال این است که فرار مالیاتی در کشور را کاهش دهد.

قدیری ادامه داد: بنده معتقد هستم دولت باید به شرکت ها و موسساتی که معاف از مالیات هستند که بعضا به عنوان بخش خصوصی معرفی می شوند اما اینگونه نیست و سازمان امور مالیاتی باید قوانین سختگیرانه ای را در خصوص این شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی که فرار مالیاتی بیشتر در آنها رخ می دهد، در نظر بگیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه فرار مالیاتی باید جرم تلقی شود، گفت: اگر قوانین سخت تری اعمال شود و همچنین درصد شفافیت فعالیت ها افزایش پیدا کند شاید تا حدودی بتوان جلوی فرار مالیاتی 40 درصدی را در کشور گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: بنده معتقد هستم سازمان امور مالیاتی از تمامی امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد در راستای مبارزه با فرار مالیاتی استفاده نمی کند.

قدیری بیان کرد: در جلسه ای با رییس سازمان امور مالیاتی مطرح کردیم که باید از بانک ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کرد واز طریق آنها میزان درآمد افراد را مشخص کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: در حال حاضر بانک ها در این خصوص با سازمان امور مالیاتی کشور هیچ گونه همکاری ندارند چراکه اطلاعات افراد در نزد بانک ها محرمانه تلقی می شود.

قدیری تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضمن شفاف سازی باید همه افراد را در پرداخت مالیات یکسان ببیند، البته این انتظار وجود ندارد که یک شبه در این خصوص معجزه ای رخ بدهد اما باید به گونه ای عمل کرد که بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی انگیزه کار کردن را از دست ندهند.


دسترسی سریع
بدون خط خوردگی