بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

یك كارشناس مسائل بین الملل بیان كرد: برجام در کتاب خاطرات جان کری مورد توجه سیاست مداران آمریکایی قرار گرفت

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه بخش برجام کتاب خاطرات جان کری پر رنگ شده است، عنوان کرد: علت این موضوع آن است که مسئله برجام هنوز هم در سیاست خارجی و داخلی آمریکا مورد بحث است.

1397/07/02
|
13:30

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت وگو با موضوع انتشار کتاب خاطرات جان کری در مذاکرات هسته ای و با حضور دکتر علیرضا کوهکن کارشناس مسائل بین الملل روانه آنتن شد.

علیرضا کوهکن در آغاز با اشاره به کتاب خاطرات جان کری وزیر اسبق خارجه آمریکا، گفت: بخش زیادی از این کتاب مربوط به مذاکرات هسته ای و تفاهم برجام و حواشی مربوط به آن است.

وی درباره علت انتشار این کتاب گفت: سنت سیاست مداران در دنیا به خصوص در آمریکا پس از تصدی پست های مهم، این است که کتاب خاطرات خود را منتشر می کنند و این کتاب ها بیشتر برای ارائه کارنامه عملکرد است.

وی ادامه داد: البته برای جان کری این کتاب یک هدف مهم دیگر نیز داشت زیرا صحبت هایی در مورد بازگشت این سیاست مدار به صحنه سیاسی آمریکا در سطح ارشد مطرح است و حتی گفته می شود برای بار دیگر ممکن است کاندیدای ریاست جمهوری شود همانطور که در رقابت با بوش پسر کاندید شده بود.

این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه با بیان اینکه بخش برجام کتاب خاطرات جان کری پر رنگ شده است، عنوان کرد: علت این موضوع آن است که مسئله برجام هنوز هم در سیاست خارجی و داخلی آمریکا مورد بحث است و در انتخابات میان دوره آبان ماه کنگره، این موضوع هم یکی از مسائل مورد بحث است چون دموکرات ها برجام را به عنوان کارنامه برای خودشان مطرح می کنند و خروج ترامپ از آن را یک شکست برای سیاست خارجه آمریکا محسوب می کنند و ترامپ و تیم او نیز خروج از برجام را یک کار مثبت می دانند.

وی با اشاره به بخشی از خاطرات جان کری درباره برجام اظهار کرد: کری در قسمتی از کتاب، به دیدارهایش با جواد ظریف اشاره کرده است که این موضوع حتی واکنش پمپئو و ترامپ وزیر امور خارجه آمریکا را نیز به همراه داشته است. رئیس جمهور آمریکا این اقدام را مجرمانه و خیانت به آمریکا دانسته است! کری هم پاسخ داده است اگر برجام را می خواندید متوجه می شدید برجام بیشتر به نفع آمریکا بود تا ایران.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی