بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو هیئت رئیسه مجلس: درخواست نمایندگان برای علنی شدن رای دهندگان به CFT دارای استدلال های حقوقی است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در زمان هایی رای گیری با دستگاه دچار اشکال می شود، آئین نامه از قیام قعود به عنوان جایگزین نام برده است و این یعنی آرا نمی تواند مخفی باشد.

1397/07/21
|
13:00

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع نامه نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه در خصوص علنی شدن آرا نماینده در رای گیری CFTو با حضور دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در آغاز با بیان اینکه آئین نامه داخلی فعلی مجلس، رای را مخفی اساسا می داند، گفت: در آئین نامه فعلی آراء مخفی محسوب می شوند مگر اینکه 10 نفر از نمایندگان درخواست علنی شدن آراء را کنند و مجلس به علنی شدن رای دهد تا رای گیری به صورت علنی انجام شود. بنابراین در آئین نامه فعلی، به جز با خود اظهاری آراء، روش دیگری برای آشکار سازی آراء وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: مدتی قبل نیز جمعی از نمایندگان مجلس درخواست اصلاح آئین نامه را دادند اما با مخالفت اکثریت نماینده های مجلس روبرو شد. در قضیه رای گیری برای CFT نیز 117 نفر به علنی شدن آرا رای دادند اما چون به حد نصاب نرسید، اجرا نشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نمایندگانی که درخواست علنی شدن آرا درباره رای گیری CFT را دارند، از استدلال های حقوقی برخوردا هستند، گفت: در زمان هایی رای گیری با دستگاه دچار اشکال می شود، آئین نامه از قیام قعود به عنوان جایگزین نام برده است و این یعنی آراء نمی تواند مخفی باشد. بعضی از دوستان هیئت رئیسه از جمله بنده، معتقدیم می توان آراء را آشکار کرد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی