بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

رئیس كل پیشین بانك مركزی: مجلس و شورای نگهبان مستقل از مدیر اجرایی FATF عمل کنند

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در قضیه FATF بایستی بر مبنای مصالح ملی کشور عمل کنیم، افزود: مجلس و شورای نگهبان مستقل از صحبت های مدیر اجراییFATF، عمل کنند!

1397/07/25
|
08:45

طهماسب مظاهری در مصاحبه با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفت وگو با اشاره به خارج نشدن ایران از لیست سیاه FATF، گفت: سیاستمداران جمهوری اسلامی کار درست و صحیح را مستقل از اینکه نماینده و مسئولی در دنیا آن را قبول نداشته باشد، انجام می دهند. در حوزه پولشویی نیز دولت و مجلس ایران از حدود 16 سال پیش، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد تا نظام بانکی و گردش پول در اقتصاد، آلوده نباشد.

وی افزود: مجلس قانون مبارزه با تامین مالی با تروریسم را تصویب کرد و این فارغ از این است که مدیر اجرایی FATF اعلام کرده است ایران از لیست سیاه حذف نمی شود. در هیچ کدام از توافقنامه ها و پروتکل هایی که ایران و یا هر کشور دیگری امضا می کند، دست بسته، متن پیش آماده شده ای که نتوان آن را تغییر دهد، وجود ندارد و این موضوعات در تمام قراردادها و سازمان ها وجود دارد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: نباید بر اساس صحبت های مدیر اجرایی FATF نسبت به تغییرات در قانونی که تصویب کرده ایم اقدام کنیم و باید بر اساس مصالح و منافع ملی چنین اقدامی انجام شود و هر زمان نیز نیاز باشد، می توانیم بر اساس مصالح ملی، تغییراتی ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: رسانه ها نیز باید از بعد آگاهی دادن به مردم، درباره محتوای FATF کار کنند و مواد آن را اطلاع رسانی کنند و مجلس و شورای نگهبان مستقل از صحبت های مدیر اجرایی، عمل کنند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی