صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در قضیه FATF بایستی بر مبنای مصالح ملی کشور عمل کنیم، افزود: مجلس و شورای نگهبان مستقل از صحبت های مدیر اجراییFATF، عمل کنند!

طهماسب مظاهری در مصاحبه با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفت وگو با اشاره به خارج نشدن ایران از لیست سیاه FATF، گفت: سیاستمداران جمهوری اسلامی کار درست و صحیح را مستقل از اینکه نماینده و مسئولی در دنیا آن را قبول نداشته باشد، انجام می دهند. در حوزه پولشویی نیز دولت و مجلس ایران از حدود 16 سال پیش، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد تا نظام بانکی و گردش پول در اقتصاد، آلوده نباشد.

وی افزود: مجلس قانون مبارزه با تامین مالی با تروریسم را تصویب کرد و این فارغ از این است که مدیر اجرایی FATF اعلام کرده است ایران از لیست سیاه حذف نمی شود. در هیچ کدام از توافقنامه ها و پروتکل هایی که ایران و یا هر کشور دیگری امضا می کند، دست بسته، متن پیش آماده شده ای که نتوان آن را تغییر دهد، وجود ندارد و این موضوعات در تمام قراردادها و سازمان ها وجود دارد.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: نباید بر اساس صحبت های مدیر اجرایی FATF نسبت به تغییرات در قانونی که تصویب کرده ایم اقدام کنیم و باید بر اساس مصالح و منافع ملی چنین اقدامی انجام شود و هر زمان نیز نیاز باشد، می توانیم بر اساس مصالح ملی، تغییراتی ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: رسانه ها نیز باید از بعد آگاهی دادن به مردم، درباره محتوای FATF کار کنند و مواد آن را اطلاع رسانی کنند و مجلس و شورای نگهبان مستقل از صحبت های مدیر اجرایی، عمل کنند.

مرتبط با این خبر

  • FATF نسبت به ایران سیاسی کاری می کند +صوت

  • برای بهره برداری از امکانات بانکی دنیا باید شرایط FATF را بپذیریم

  • در تعیین مصداق ها در FATF و تطبیق اقداماتش با سازمان بین الملل مشکل داریم

  • کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مشکل امنیتی را برای کشور ایجاد نخواهد کرد

  • FATF منابع اطلاعاتی بانک های ایرانی را در اختیار خارجی ها قرار می دهد

  • FTAF مصداق کامل براندازی اقتصادی و سیاسی است

  • شرط اروپا برای ادامه برجام پیوستن ایران به FATF است

  • نقطه افتراق ایران با گروه ویژه اقدام مالی در تعریف تروریسم است

  • ضرورت اصلاح بندهایی از FATF که موجب نقض اختیار تصمیم گیری دولت است

  • لایحه پالرمو در تغییرات نرخ ارز بی تاثیر است