صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: متاسفانه الان تقریبا اثری از صنعت هسته ای وجود ندارد و اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح نظام بانکی، بیمه ای و مالیاتی کشور و همچنین دستمزدها که باید در اقتصاد انجام می دادیم، همچنان انجام نداده ایم.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع گردش سانتریفیوژها و نارسایی های موجود در معیشت مردم و با حضور سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در آغاز در پاسخ به این سوال که آیا دولت در تحقق وعده خود مبنی بر گردش سانتریفیوژها و چرخ کارخانه ها موفق بوده است یا خیر، اظهار داشت: همه مردم پاسخ این سوال را دارند. متاسفانه در شش سال گذشته فرصت های زیادی را برای اصلاحات ساختاری کشور از دست داده ایم. صحبت هایی که رئیس جمهور در مجلس در خصوص بودجه مطرح کرد، کاملا درست بود اما این مطالب با شش سال تاخیر مطرح شدند.

وی اضافه کرد: متاسفانه الان تقریبا اثری از صنعت هسته ای وجود ندارد و اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح نظام بانکی، بیمه ای و مالیاتی کشور و همچنین دستمزدها که باید در اقتصاد انجام می دادیم، همچنان انجام نداده ایم و وضعیت این بخش ها نابسامان و نیاز به رسیدگی ویژه دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به اینکه شعار دولت استفاده از نخبگان در جهت اصلاحات اقتصادی بود، خاطرنشان کرد: همچنین دولت رشد معیشت مردم به طوری که نیازی به دریافت یارانه نداشته باشند و همچنین مبارزه با آلودگی و فساد را جزو شعارهای خود قرار داده بود که تقریبا هیچ کدام از آنها محقق نشد و وضعیت کامللا مشخص است.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه مشکلات رویکردی در دولت ها قبل از مشکلات مدیریتی مطرح است، عنوان کرد: مشکلات رویکردی این است که دولت در زمان جنگ خود را مسئول پاسخگویی می دانست و در همه عرصه ها خودش را خادم و مسئول تامین تمام خدمات مردم می دید. بعد از اینکه تفکرات نئولیبرال بعد از جنگ حاکم شد و دولت فعلی نیز به دنبال همان سیاست ها است، رقابت جایگزین نظارت شد و موضوع خصوصی سازی ها و واگذاری بخش های دولتی مطرح شد.

این نماینده مجلس در گفتگو با رادیو گفت و گو ادامه داد: سیاست های پولی و بانکی نیز ناشی از همین تفکر بود و برای نمونه، نقطه تفاوت بین دوره مدیریت آقای همتی و سیف در این است، بانک مرکزی خودش را موظف به اعمال نظارت در بازار می داند و سیاست های محدود سازی را مد نظر قرار داده است. این وضعیت را در بخش مسکن نیز شاهد بودیم که وزیر مسکن می گوید مسئول ساخت مسکن نیستم و افتخار می کنم مسکنی نساختم. ایران با یک شرایط خاص تحریمی است و دولت باید بداند نمی تواند آزادانه با موضوعات برخورد کند و خودش را کنار بکشد.

مرتبط با این خبر

  • قانونی که به دلیل بلندپروازی قابلیت اجرا ندارد!

  • آموزش مهارت های زندگی مورد توجه نظام آموزشی کشور نیست

  • حمایت مجلس از تولیدات رایانه ای برای رشد اشتغالزایی

  • تاثیرکمرنگ شدن امربه معروف و نهی از منکر بر افزایش وقوع جرم

  • شرایط امروز اقتضا می کند تعهدات برجامی را انجام ندهیم

  • زندگی عشایر باید اقتصادی شود

  • آمارهای اشتغال با واقعیات جامعه فاصله زیادی دارد

  • آسیب های اجتماعی و کاهش اشتغال مهمتری اثر سوء گرانی بنزین است

  • تعامل سازنده و موفق فرهنگ ها و قومیت های مختلف در ایران

  • کارگران باید از امنیت شغلی مناسب برخوردار شوند