صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان FATF یک عملکرد سیاسی جانب دارانه دارد که برای اعمال محدودیت برای کشورهایی که از غرب نافرمانی می کنند، استفاده می شود.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع بررسی FATF و با حضور دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی در آغاز با بیان اینکه بزرگترین مشکل FATF داوران آن هستند، گفت: مانند سایر موسسات بین المللی حقوقی که توسط قدرت های جهانی تشکیل می شوند، مقررات گذاری می شود، بازرس تعیین و گزارش تهیه می شود و همچنین مجازات و برخورد اتفاق می افتد، در FATF نیز همین فرآیند طی می شود.

وی بیان کرد: در FATF کشورها را بررسی می کنند و موضوع آن نیز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در حال حاضر سازمان ملل و شورای امنیت طبق مصوبه ای که دارد، چهار گروه را در دنیا تروریسم معرفی کرده است که شامل داعش و جبهه النصره می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: از سوی دیگر به طور مشخص کشوری مانند عربستان به این افراد کمک مالی می کند و این موضوع را همه دنیا می دانند اما با این وجود، سازمان FATF فقط نام ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خودش قرار می دهد. نکته جالب این است که کره شمالی اساسا نمی تواند راه مالی با گروه های داعش و جبهه النصره داشته باشد.

وی تصریح کرد: سازمان FATF یک عملکرد سیاسی جانب دارانه دارند که برای اعمال محدودیت برای کشورهایی که از غرب نافرمانی می کنند، استفاده می شود.

قاضی زاده هاشمی در گفتگو با رادیو گفت و گو به CFT اشاره کرد و اظهار داشت: سی اف تی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی با تروریسم است. وقتی با غربی ها در این زمینه هم پیمان می شویم تا همکاری دو طرف داشته باشیم و هر گروه و جمعی که آن ها تروریست محسوب کنندt ما باید با جمع و گروه برخورد کنیم.

این نماینده مجلس با ذکر نمونه ای ادامه داد: اخیرا در پاکستان یک نفر که زندانی بود با دستور قاضی آزاد شد اما آن فرد طبق یافته های آمریکا جزو گروه های تروریستی محسوب می شد و سازمان FATF به پاکستان هشدار داد که حق آزاد کردن این فرد را نداشتید و این به معنی دخالت مستقیم در حکم قاضی است. این موضوع فارغ از درست یا غلط تشخیص دادن قاضی، نشان از عدم استقلال و بی طرفی قضات است.

مرتبط با این خبر

  • FATF نسبت به ایران سیاسی کاری می کند +صوت

  • برای بهره برداری از امکانات بانکی دنیا باید شرایط FATF را بپذیریم

  • در تعیین مصداق ها در FATF و تطبیق اقداماتش با سازمان بین الملل مشکل داریم

  • کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مشکل امنیتی را برای کشور ایجاد نخواهد کرد

  • FATF منابع اطلاعاتی بانک های ایرانی را در اختیار خارجی ها قرار می دهد

  • FTAF مصداق کامل براندازی اقتصادی و سیاسی است

  • شرط اروپا برای ادامه برجام پیوستن ایران به FATF است

  • نقطه افتراق ایران با گروه ویژه اقدام مالی در تعریف تروریسم است

  • ضرورت اصلاح بندهایی از FATF که موجب نقض اختیار تصمیم گیری دولت است

  • لایحه پالرمو در تغییرات نرخ ارز بی تاثیر است