بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو بیان كرد: واگذاری سایپا و ایران خودرو؛ امتحانی برای دولت و بخش خصوصی

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو بیان کرد: واگذاری سایپا و ایران خودرو گذرگاه سختی است و این موضوع یک امتحان هم برای دولت، هم برای بخش خصوصی و هم برای سازمان های نظارتی است.

1398/05/08
|
12:30
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در موضوع الزامات واگذاری سهم دولت در صنعت خودروسازی و تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی در این صنعت با مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان خودرو به روی آنتن رفت.

مازیار بیگلو در آغاز با اشاره به اینکه به نظر می رسد عزم جدی برای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: نباید فراموش کنیم خصوصی سازی یکی از اصول قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است که همه به آن تعهد داریم و باید انجامش دهیم.

وی درباره شیوه خصوصی و لزوم بستری سازی آن تصریح کرد: این مسئله همچنان محل مناقشه است و حقیقت امر آن است تاکنون درباره خصوصی سازی در کشور کارنامه بسیار بدی داشته ایم و نمره مردودی می گیریم و مصادیق آن زیاد است و همه می دانیم بحران های امنیتی و اجتماعی زیادی در این رابطه ایجاد شده است. اگر قرار است خصوصی سازی با همان روند و فرآیندهای قبلی انجام شود، برای قطعه سازان به عنوان ذینفعان این صنعت نخواهد بود.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو بیان کرد: کسانی که از بخش خصوصی قرار است صنعت خودرو را در اختیار بگیرند، باید از اهلیت کامل برخوردار باشند و تاکنون در زمینه اهلیت ها مناقشه وجود دارد و مجلس در این زمینه بارها ورود کرده است.

وی از ضرورت بسترسازی برای واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی گفت و بیان کرد: در مرحله نخست اموال دو خودروساز که غیر مولد و غیر تولیدی هستند باید واگذار شود که این مسئله زمان بر خواهد بود زیرا بعضی از این اموال اصلا خریداری ندارد هر چند مزایده های زیادی برگزار شده است. قدم دوم آزاد شدن سهام هایی است که در وثیقه بانک ها قرار دارد و این کار با پرداخت مطالبات بانک ها و تسویه صورت می گیرد. بخش سوم نیز روند واگذاری است که باید با دقت انجام شود.

بیگلو تصریح کرد: واگذاری خودروسازهای سایپا و ایران خودرو گذرگاه سختی است و این موضوع یک امتحان هم برای دولت، هم برای بخش خصوصی و هم برای سازمان های نظارتی است تا مشخص شود می توانند جلوی تکرار تجربیات تلخ گذشته را بگیرند یا خیر.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی