بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: نباید در برخورد با فساد هیچ مصلحتی در کار باشد

کمالی پور با تاکید بر اینکه نباید در برخورد با فساد هیچ مصلحتی در کار باشد، بیان کرد: در هر فرد و مقامی که فساد رویت شد، باید برخورد صورت بگیرد و انتظار مردم نیز همین است.

1398/05/13
|
12:58
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی جهت تامین امنیت رونق تولید با دکتر یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی به روی آنتن رفت.

یحیی کمالی پور در آغاز با بیان اینکه فساد اقتصادی همواره یک چالش محسوب شده است، گفت: در حال حاضر ایران 9 درصد از منابع دنیا را در اختیار دارد و اگر بتوانیم مبتنی بر قوانین و مقررات موجود از منابع استفاده کنیم و انحرافی در این زمینه وجود نداشته باشد، کشور نباید گرفتار این مشکلات شود.

وی تاکید کرد: برای رشد اقتصادی قطعا مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند کمک کند و هر اندازه که در بستر شرایط اقتصادی جامعه با شفافیت عمل کرده ایم، توانسته ایم موفق باشیم و هر زمان چنین عمل نکردیم، دچار مشکل شده ایم.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه با تغییر رئیس قوه قضائیه یک عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد مطرح شده است، عنوان کرد: مبارزه با فساد میسر نخواهد شد مگر اینکه منافذ فساد را شناسایی و در نهایت با مظاهر فساد اقتصادی نیز جهت رونق تولید ملی برخورد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید در برخورد با فساد هیچ مصلحتی در کار باشد، عنوان کرد: در هر فرد و مقامی که فساد رویت شد، باید برخورد صورت بگیرد و انتظار مردم نیز همین است. این نا امیدی که در جامعه نسبت به برخی از مسئولین وجود دارد ناشی از عدم جدیت در برخورد با مفاسد است.

کمالی پور در ادامه بیان کرد: درصد اعظمی از فسادهایی که در کشور اتفاق می افتد یا ناشی از دور زدن قانون، یا ناشی از انحراف قانون و یا ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون است. افراد وقتی کاری انجام می دهند، قصد دارند آن کارشان را به نحوی قانونی جلوه دهند و به همین جهت قانون باید شفاف باشد زیرا اگر در حوزه قانون گذاری به شفافیت عمل کنیم کمتر به این مشکلات بر می خوریم.

وی تاکید کرد: باید منافذ فساد را در قانون گذاری ببندیم و مجلس به این شکل به تکلیف خودش در این حوزه عمل می کند و قوه قضائیه نیز در برخورد با مفسدان این وظیفه را دارد. قوه قضائیه باید با ریشه های فساد برخورد کند زیرا اگر کسی به عنوان مثال سلطان سکه و شکر شده است به تنهایی به این مرحله نرسیده است و باید ریشه های آن را شناسایی کرد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی