بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

آوای قانون پاسخ می دهد ؛ آیا می توان بدون مراجعه به داور قرارداد را فسخ کرد؟

دکتر کلام الله عالمی گفت : در صورتی که فسخ قرارداد در حدود اختیارات داور نباشد ، طرفین می توانند با توجه به مفاد قرارداد و بدون مراجعه به داور آن را فسخ کنند.

1398/06/14
|
10:22
|

برنامه " آوای قانون " با موضوع داوری در قراردادها با حضور دکتر کلام الله عالمی ، قاضی سابق و از حقوقدانان برجسته کشور روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

*** آوای قانون : تعیین داور به چه صورت است و چگونه می توان از مشکلات احتمالی در فرآیند آن جلوگیری نمود؟
کلام الله عالمی : شرط داوری یا موافقت نامه داوری در انتهای قراردادها به خصوص بخش مسکن مطرح می شود البته در پیش فروش آپارتمان داوری اجباری مطرح شده است که طبق قانون طرفین مکلفند یک نفر را به عنوان داور انتخاب کنند. اصولا تعیین یک شخص حقوقی به عنوان داور دارای معایبی از حیث تشخیص فرد است.بنابراین بهتر است در انتهای قراردادهای املاک ، مشخصات داور به طور کامل ثبت شود.
گاهی روابط سببی یا نسبی بین یکی از طرفین قرارداد و مشاور املاک وجود دارد که در برخی دادگاه ها به دلیل ذی نفع بودن ، قرار داد را باطل می کند. اگر در حین عقد قرارداد این موضوع برای طرف دیگر روشن شود و در موارد قرارداد مطرح شود به معنای رضایت طرفین بوده ، قانونی است و دچار ابطال نخواهد شد.

*** آوای قانون : آیا با وجود تعیین داور در قرارداد ، می توان مستقیما به دادگاه مراجعه و موضوع مورد نظر را پیگیری کرد ؟
کلام الله عالمی : طبق قانون چنین چیزی قابلیت پذیرش و استماع در دادگاه را ندارد اما گاهی با صرف نظر از مسئله داوری ، پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد. اگرخوانده (طرف دعوا ) نسبت به بحث داوری ایرادی مطرح نکند ، ادامه رسیدگی در دادگاه منع قانونی نخواهد داشت. بنابراین دادگاه می تواند با توجه به عدم ایراد به صلاحیت داور نسبت به رسیدگی اقدام کند زیرا اصل بر مراجعه مستقیم به دادگاه هاست و سایر مراجع استثنا می باشد. در واقع در این حالت طرفین از ادامه داوری انصراف داده اند.

*** آوای قانون : در صورتی که شرایط فسخ قرارداد برقرار باشد ، آیا بازهم نیاز به ارجاع به داور است یا رسیدگی در دادگاه نیز ممکن است؟
کلام الله عالمی : در موضوع حل اختلاف باید توجه داشته باشیم مفاد و شروط داوری در چه حدودی تعریف شده است . اگر داوری صرفا در خصوص تفسیر باشد ، داور نیز در همان محدوده باید اقدام کند ، در غیر این صورت هیچ مانعی برای صدور قرار رای داور در خصوص فسخ و ابطال قرارداد وجود ندارد ، یعنی اگر فسخ قرارداد جز حدود داوری تعریف نشده باشد یا در قرارداد به صراحت عنوان شود " داور در بحث فسخ یا پایان قرارداد صلاحیت ندارد " ، امکان دخالت داور وجود ندارد.

*** آوای قانون : هزینه داوری چگونه تعیین می شود ؟
کلام الله عالمی : مهمترین و نخستین عامل در تعیین این شاخص ، توافق طرفین است. اگر توافق وجود نداشته باشد باید بر اساس آیین نامه ای است که ریاست قوه قضاییه هر سه سال یک بار آن را تجدید می کنند. به صورت معمول ، هزینه داوری یک درصد از هریک از طرفین به صورت عرفی قابل محاسبه است و علی القاعده هزینه داوری میان دو طرف تقسیم می شود مگر اینکه در شرط قرارداد مشخص شود کسی که مراجعه بی مورد به داور داشته یا طرفی که در داوری محکوم شده است نسبت به پرداخت هزینه داوری اقدام کند.

*** آوای قانون : ابلاغ رای و نظر داور به طرفین قرارداد چگونه است ؟
کلام الله عالمی : اگر در موافقت نامه داوری شیوه خاصی اعم از پست سفارشی دو قبض ، ایمیل و... باید از همان طریق اقدام شود ، در غیر اینصورت داور موظف است اصل رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده به داوری یا دفتر دادگاه رسیدگی دعوا تسلیم کنند . مدیر دفتر باید اصل رای را بایگانی و رونوشت آن را به طرفین ابلاغ کند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی