صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

مرتضی انوشه بیان کرد: هدف گذاری در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این است که فعالیت های شرکت های فنی و شرکت هایی که تابع سازمان صنایع در راستای رونق تولید باشند.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص تدوین دستورالعمل های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط با دکتر مرتضی انوشه مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور به صورت تلفنی گفتگو کرد.

مرتضی انوشه در آغاز درباره حمیات از صنایع کوچک و متوسط در کشور گفت: در سازمان شهرک های صنعتی مجموعه ای از دستورالعمل ها برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط وجود دارد که توسط هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مصوب شده است.

وی تصریح کرد: هدف گذاری در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این است که فعالیت های شرکت های فنی و شرکت هایی که تابع سازمان صنایع قلمداد می شوند، در چارچوب دستورالعمل های این سازمان، در راستای رونق تولید داشته باشند.

مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور درباره محتوای دستورالعمل های حمایتی از صنایع کوچک و متوسط اظهار کرد: عموما این دستورالعمل ها به آموزش، توسعه کسب و کار، تامین منابع مالی، توسعه بازار و حمایت از آن ها باز می گردد. این دستورالعمل ها از سال 87 وجود دارد و دائما مطابق شرایط و نیازهای کشور به روز می شود.

وی از نیاز کشور برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط گفت و عنوان کرد: وجود قانون خاص حمایت از صنایع کوچک و متوسط در گام نخست برای این امر، لازم و ضروری است. وقتی چنین قانونی وجود نداشته باشد نمی توانیم دستورالعمل های مرتبط جهت حمایت از صنایع و یا ایجاد نقشه راه و سند را نیز داشته باشیم. اینکه هنوز چنین طرح و لایحه ای در مجلس مطرح نشده است را باید از نمایندگان و یا مدیران ارشد پرسید.

انوشه بیان کرد: چگونه صنایع کوچک پیشرفت کند در حالی که در اخذ مالیات با واحدی که پنج نفر به زحمت در آن کار می کنند، همان برخوردی را انجام می دهند که با یک واحد 300 نفره انجام می دهند. در مورد ارزش افزوده، تعرفه ها و مسائل مربوط به نیروی انسانی نیز همین موضوع وجود دارد که به عنوان مثال می توان به عدم بیمه نیروی انسانی در صنایع زیر 50 نفر اشاره کرد. در چنین حالتی نمی توان امنیت شغلی برای کارکنان و کارمندان یک صنعت ایجاد کرد.

مرتبط با این خبر

  • مشکل دلالان هستند نه وجود سایت ها و کانال های فروش

  • ماجرای 52 حکمی که روحانی قولش را داد، چه بود؟

  • اراده ملی برای بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد

  • عرصه ی تولید نیازمند شبکه ی راهبرد نوآوری است

  • رتبه ی ضعیف کسب و کار ایران نتیجه ی دولت زدگی اقتصاد است

  • ثبات در بازار ارز به تولید جان تازه ای می بخشد

  • ضرورت آموزش به نیروهای کار برای افزایش بهره وری

  • 96درصد واحدهای صنعتی متعلق به بخش خصوصی است

  • بهبود فضای کسب و کار مقدم بر واگذاری است

  • کم کاری وزارتخانه ها؛ مانع بهبود فضای کسب و کار