بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

مشاور سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی كشور: رونق تولید صنایع کوچک، هدف ماست

مرتضی انوشه بیان کرد: هدف گذاری در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این است که فعالیت های شرکت های فنی و شرکت هایی که تابع سازمان صنایع در راستای رونق تولید باشند.

1398/08/21
|
11:45

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص تدوین دستورالعمل های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط با دکتر مرتضی انوشه مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور به صورت تلفنی گفتگو کرد.

مرتضی انوشه در آغاز درباره حمیات از صنایع کوچک و متوسط در کشور گفت: در سازمان شهرک های صنعتی مجموعه ای از دستورالعمل ها برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط وجود دارد که توسط هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مصوب شده است.

وی تصریح کرد: هدف گذاری در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی این است که فعالیت های شرکت های فنی و شرکت هایی که تابع سازمان صنایع قلمداد می شوند، در چارچوب دستورالعمل های این سازمان، در راستای رونق تولید داشته باشند.

مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور درباره محتوای دستورالعمل های حمایتی از صنایع کوچک و متوسط اظهار کرد: عموما این دستورالعمل ها به آموزش، توسعه کسب و کار، تامین منابع مالی، توسعه بازار و حمایت از آن ها باز می گردد. این دستورالعمل ها از سال 87 وجود دارد و دائما مطابق شرایط و نیازهای کشور به روز می شود.

وی از نیاز کشور برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط گفت و عنوان کرد: وجود قانون خاص حمایت از صنایع کوچک و متوسط در گام نخست برای این امر، لازم و ضروری است. وقتی چنین قانونی وجود نداشته باشد نمی توانیم دستورالعمل های مرتبط جهت حمایت از صنایع و یا ایجاد نقشه راه و سند را نیز داشته باشیم. اینکه هنوز چنین طرح و لایحه ای در مجلس مطرح نشده است را باید از نمایندگان و یا مدیران ارشد پرسید.

انوشه بیان کرد: چگونه صنایع کوچک پیشرفت کند در حالی که در اخذ مالیات با واحدی که پنج نفر به زحمت در آن کار می کنند، همان برخوردی را انجام می دهند که با یک واحد 300 نفره انجام می دهند. در مورد ارزش افزوده، تعرفه ها و مسائل مربوط به نیروی انسانی نیز همین موضوع وجود دارد که به عنوان مثال می توان به عدم بیمه نیروی انسانی در صنایع زیر 50 نفر اشاره کرد. در چنین حالتی نمی توان امنیت شغلی برای کارکنان و کارمندان یک صنعت ایجاد کرد.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی