بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی: استیضاح آخوندی؛ گواه عملکرد بد مجلس دهم بود

یوسف پور درباره مجلس دهم اظهارکرد: این مجلس بدترین در طول دوره های مختلف مجلس بوده است و برای نمونه می توان به استیضاح آخوندی وزیر راه اشاره کرد که با وجود آن همه اقدامات بد؛ هر بار که استیضاح شد، رای بیشتری آورد.

1398/09/11
|
11:00
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص ارزیابی عملکرد دور دهم مجلس شورای اسلامی با دکتر یوسف پور عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

یوسف پور در آغاز با تصریح بر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قدرت زیادی برای مجلس در نظر گرفته شده است، گفت: اگر قانون اساسی را ملاک قرار دهیم، می توانیم با صراحت بگوییم مجلس شورای اسلامی یکی از قدرتمندترین مجالس در ایران است. اخیرا شاهد بودیم ملکه انگلیس، پارلمان این کشور را منحل کرد اما بر اساس قانون، هیچ قدرتی نمی تواند مجلس را منحل کند.

وی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) که مجلس در راس امور است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی، مجلس را در راس امور کشور تعریف کرده است و بر اساس اصل 76 قانون اساسی، یک نماینده مجلس به تنهایی می تواند در تمام امور کشور حتی اموری که زیر نظر رهبری است درخواست تحقیق و تفحص دهد.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تصریح بر اینکه نمایندگان باید از قدرت مجلس برای نظارت و بهبود شرایط کشور استفاده کنند، اظهار کرد: مجلس از قدرت خود می تواند برای قانون گذاری و ریل گذاری و نظارت بر ارکان مختلف نظام استفاده کند اما تنها نماینده ای می تواند کار نظارت را انجام دهد که به تعبیر شهید مدرس، در جیب خود را ببندد و فقط منافع کشور و مردم را در نظر گیرد و تمام وقت خود را برای مجلس بگذارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی در مجلس خدمت می کردیم، رهبر معظم انقلاب فرمودند نماینده مجلس حتی حق ندارد در برهه ای که در مجلس حضور دارد، ادامه تحصیل دهد زیرا وقتش برای 80 میلیون نفر است.

وی درباره مجلس دهم تصریح کرد: این مجلس بدترین مجلس در طول ادوار مختلف بوده است و برای نمونه می توان به استیضاح آخوندی وزیر راه اشاره کرد که با وجود آن همه اقدامات بد؛ هر بار که استیضاح شد، رای بیشتری آورد. وقتی هم رئیس جمهور این وزیر را برکنار می کند، 170 نماینده از آن تقدیر می کنند در حالی که افتخار جناب وزیر آن بوده که حتی یک خانه هم برای مردم نساخته است. در قضایای گران شدن بنزین نیز مجلس ورود نکرد در حالی که باید با سوال از دولت، درباره چرایی آماده نشدن بسترها و مقدمات سوال می پرسید.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی