بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه: بیشتر اقدامات جریان سیاسی مجلس و دولت، اتلاف وقت بوده است

پورموسوی با بیان اینکه جریان سیاسی حاکم راهبرد خاصی برای اداره کشور نداشته است، عنوان کرد: بیشتر اقداماتی که این جریان سیاسی انجام داده است اتلاف وقت و نمونه آن برجام بود.

1398/09/19
|
14:30

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص خط تخریب انتخاباتی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با دکتر محمد علی پورموسوی تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

محمد علی پورموسوی در آغاز با بیان اینکه انتخابات در همه کشورها، یک تغییر ریل مسائل جاری انقلاب و کشور محسوب می شود، گفت: انتخابات نه یک تغییر بنیادین، بلکه باعث تغییر در مواضع می شود و یک نشاط سیاسی در جامعه ایجاد می کند.

وی اشاره کرد: در ایران دو جریان سیاسی جدی به نام های اصلگرایی و اصلاح طلبی وجود دارد که تلاش می کنند در انتخابات اکثریت را در مجلس به دست بیاورند و در چنین فضایی کنش ها و واکنش هایی ایجاد می شود که گاها با تنش همراه است.

وی با بیان اینکه در مجلس فعلی اصلاح طلب ها و اعتدالیون حضور داشتند که دولت نیز در اختیار آن ها بوده است و شش سال گذشته با نگاه این افراد اداره شده است، اظهار کرد: یکی از ویژگی هایی که هر سیاست مداری باید آن را در خود ایجاد کند، توانایی پذیرش شکست است و اگر کسی خیال کند جریانات سیاسی و قدرت بر یک مدار ثابت بچرخد، دچار اشتباه شده است.

تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: یک جریان سیاسی به دلیل رفتارها، موضع گیری ها و انتخاب هایی که انجام داده در حال حاضر به پایان خط رسیده است و در حال حاضر مردم نگرش دیگری دارند و در چنین شرایطی این جریان سیاسی باید شکست خود را بپذیرد زیرا مردم شاهد ناتوانی ها و اشتباهات زیادی از سوی جریان سیاسی فعلی که مجلس و دولت را در دست دارد، انجام دادند که آخرین اشتباه همین قیمت بنزین است.

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه جریان سیاسی حاکم راهبرد خاصی برای اداره کشور نداشته است، عنوان کرد: بیشتر اقداماتی که این جریان سیاسی انجام داده است اتلاف وقت بوده است که نمونه آن برجام بود و در حال حاضر این جریان سیاسی باید شکست خود را بپذیرد که این یکی از ارکان سیاست مداری است.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی