بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

مدیر كل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه ارکان کشور توسط مردم انتخاب می شود

علیرضا اسلامی بیان کرد: از پیروزی انقلاب اسلامی، تقریبا تعیین نوع نظام، قانون اساسی و همه ارکان از جمله مجلس، دولت و رهبری با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شده است.

1398/09/23
|
12:00
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص اهمیت انتخابات مجلس و وظایف مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اسلامی با علیرضا اسلامی مدیر کل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به صورت تلفنی گفتگو کرد.

علیرضا اسلامی در آغاز با بیان اینکه از زمان تشکیل حکومت در ایران تا دوره مشروطه، مردم نقشی در تعیین حاکمان نداشتند، گفت: از دوران مشروطیت نماینده های مردم در مجلس انتخاب و جمع می شدند اما حاکمان مانند رویه سابق در دوره قاجار انتخاب می شدند. از پیروزی انقلاب اسلامی، تقریبا تعیین نوع نظام، قانون اساسی و همه ارکان از جمله مجلس، دولت و رهبری با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شده است.

وی بیان کرد: در اصول 6 و 7 قانون اساسی به انتخابات و نقش مردم در انتخاب مدیران کشور اشاره کرده است. در اصل 57 نیز اظهار شده قوای حاکم زیر نظر ولایت فقیه فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اصول قانون اساسی که درباره نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی سخن گفته است، اظهار داشت: در این اصول درباره مدت زمان نمایندگی و نوع انتخاب آن ها که با رای مخفی مردم است، سخن گفته است.

مدیر کل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به وظایف مجلس در قانون اساسی اشاره و بیان کرد: وضع قانون درعموم مسائل و در حدود قانون اساسی که نباید مغایر شرع و قانون اساسی باشد، تفسیر قوانین، ارائه طرح های مجلس در چارچوب بودجه کشور، تحقیق و تفحص در ارگان های مختلف کشور، تصویب قراردادها و برقراری حکومت نظامی است.

وی به نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت به عنوان یکی از وظایف مجلس اشاره و بیان کرد: رئیس مجلس اگر مصوبات دولت را خلاف قوانین بداند، حق دارد آن ها را رد کند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی