صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

عسگری با اشاره به ترور سردار سلیمانی، گفت: اقدامی که دولت آمریکا انجام دادند، هم از نظر تجاوز به یک کشور که نقض دولت حاکمیت عراق است، یک جرم محسوب می شود.

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص اراده ایران در پاسخ به جنایت آمریکا در انتقام از آمریکا و کور کردن ایده مشروعیت یافتن تروریسم دولتی به مثابه یک رویه بین المللی با دکتر یدالله عسگری عضو هیئت علمی دانشگاه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

یدالله عسگری در آغاز با اشاره به اینکه تروریسم یک جرم شناخته شده بین المللی است، گفت: تروریسم حتی در قوانین داخلی بسیاری از کشورها نیز به عنوان یک جرم قابل تعقیب و مجازات است. تروریسم همچنین به دو حالت دولتی و غیر دولتی تقسیم می شود و تفاوت این دو در مجری آن است به این معنا که طراح و مجری اعمال تروریستی غیر دولتی معمولا افراد یا جناح ها و احزاب هستند اما در تروریسم دولتی توسط دولت خاصی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: اعمال تروریستی دولت ها ممکن است در دو حالت صورت بگیرد؛ گاهی اقدامات تروریستی به صورت مسقیم انجام می شود که نمونه آن ترور سردار سلیمانی است زیرا با دستور شخص رئیس جمهور یک کشور و عوامل مجری آن رخ داد که چنین اتفاقی تاکنون سابقه نداشته است. همچنین تروریسم دولتی غیرمستقیم نیز وجود دارد که معمولا به صورت کمک های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی به گروه های تروریستی صورت می گیرد که به عنوان نمونه می توان به گروه تروریستی داعش اشاره کرد که مستقیما توسط آمریکا مورد حمایت قرار می گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به ترور سردار سلیمانی، عنوان کرد: اقدامی که دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور این کشور انجام دادند، هم از نظر تجاوز به یک کشور که نقض دولت حاکمیت عراق است، یک جرم محسوب می شود و هم از جهت اینکه یک اقدام تروریستی است، قابل پیگیری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در حقوق بین الملل، اصلی تحت عنوان صلاحیت فراسرزمینی دادگاه های داخلی وجود دارد به این معنا که دادگاه های داخلی کشورها نسبت به جرایم بین المللی، صلاحیت فرا سرزمینی دارند. در این موضوع ترور سردار سلیمانی؛ هم دادگاه های ایران و هم دادگاه های عراق این صلاحیت را دارند که علیه شخص ترامپ و همچنین علیه عوامل آن که همچنان در عراق حضور دارند، اعلام جرم کنند و باید پرونده جنایی برای این افراد تشکیل داد.

عسگری با تاکید بر اینکه جرم بین المللی نباید بدون مکافات بماند، عنوان کرد: اگر مجریم در یک کشوری پیدا شد، یا آن کشور باید مجرم را تحت تعقیب قرار دهد یا کشوری که پرونده جنایی تشکیل داده است، آن مجرم را به کشور ذی نفع مسترد کند.

مرتبط با این خبر

  • پیامدهای ترور شهید سلیمانی متوجه کاخ سفید خواهدبود

  • شهید حاج قاسم سلیمانی مبارزه علیه استکبار را جهانی کرد

  • حاج قاسم سلیمانی موثرترین عنصر در نابودی اهداف امریکا بود

  • خون شهید سلیمانی آغازی بر پایان امریکا در منطقه است

  • ترور قاسم سلیمانی رویایی مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است

  • به واسطه این شرایط که به وجود آمده آمریکا هزینه بالایی را پرداخت خواهد کرد

  • سرزمین های اشغالی به حالت آماده باش درآمد

  • ولایت مداری، حاج قاسم را محبوب دلها کرد

  • ترور سردار سلیمانی نشانه انفعال و ضعف آمریکا بود

  • جنایت آمریکا عامل تنش های جدید در منطقه و جهان خواهد بود