بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی: طرح مکانیزم ماشه از سوی اروپا، از روی انفعال است

سید محمود شمس دولت آبادی بیان کرد: با توجه به اینکه وضعیت برجام در بین طرفین از استحکام خوبی برخوردار نیست، درخواست یک سال پیش ایران برای اجرای مکانیزم ماشه و حل اختلاف، عملیاتی نشده و اروپایی ها منفعلانه موضوع ماشه را خودشان مطرح می کنند.

1398/10/26
|
13:37

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص فعال سازی مکانیزم ماشه و رونمایی از چهره حقیقی اروپا و اهداف پنهانی برجام با سید محمود شمس دولت آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

سید محمود شمس دولت آبادی در آغاز درباره اهداف اروپایی ها از فعال سازی فرآیند مکانیزم ماشه گفت: اروپایی ها در شرایط محتومی قرار دارند؛ آن ها اگر نخواهند با حقایق موجود مواجه شوند و قول هایی که در اردیبهشت ماه گذشته برای رفع موانع داده بودند را عملیاتی نکنند، طبیعتا به سمت اجرای مکانیزم ماشه خواهند رفت و از هیچ اقدامی در این راستا کوتاهی نخواهند کرد.

وی درباره اجرای مکانیزم ماشه بر اساس برجام اظهار کرد: به نظر می رسد برجام از نظر عملی و تئوریک به گونه ای است که آن ها به راحتی می توانند قرائت های خودشان را از بندهای متعدد آن داشته باشند و بر اساس آن، تعهدات خودشان را به تاخیر بیندازند مانند بند 36 برجام که مکانیزم ماشه در آن قرار دارد. البته بیش از یک سال پیش ایران در کمیسیون مشترک برجام درباره خروج آمریکایی ها از برجام و عدم اجرای تعهدات اروپایی ها اعتراض کرد و ایران خواستار حل اختلاف در این زمینه شد و در واقع فرآیند اجرایی شدن مکانیزم ماشه نخستین بار توسط ایران مطرح شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی تصریح کرد: با توجه به اینکه وضعیت برجام در بین طرفین از استحکام خوبی برخوردار نیست، درخواست یک سال پیش ایران برای اجرای مکانیزم ماشه و حل اختلاف، عملیاتی نشده است و اروپایی ها منفعلانه موضوع ماشه را خودشان مطرح می کنند و تلاش دارند، به هر شکل ممکن به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کنند.

وی درباره موضع آمریکایی ها بیان کرد: آمریکا طبیعتا طبق انتظار یک موضع غیر منطقی و غیر اصولی در برجام دارد و به توافقات قانونی و روندی که مورد تائید سازمان ملل بود، پشت پا زد، یک جانبه از برجام بیرون آمد و همه تحریم ها را مجددا وضع کرد. آمریکایی ها فشار بسیار زیادی را به شرکت های اروپایی و جهانی و بانک ها و سیستم های پولی و مالی وارد کردند تا با ایران همکاری نکنند.

شمس دولت آبادی با تصریح بر اینکه خواست آمریکا این است که اروپایی ها به تعهدات خود در برجام عمل نکنند و به آمریکا بپیوندند و فشارها را به ایران مضاعف کنند، اظهار کرد: ایران هیچ بحث و بند جدیدی در چارچوب برنامه جامع مشترک نخواهد پذیرفت زیرا افکار عمومی در جهان و حقوقدانان درباره برجام به توافق رسیده بودند و آن را پذیرفته بودند.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی