بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

آوای قانون پاسخ می دهد؛ آیا مبلغ رهن منزل زوج برای وصول مهریه قابل توقیف است؟

وکیل پایه یکم دادگستری گفت : مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد ، عین مستاجره مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شان او نباشد ، امکان توقیف آن وجود ندارد .

1399/02/23
|
10:00
|

برنامه " آوای قانون " با موضوع تحلیل دعاوی اعسار براساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1394 با حضور دکتر مسعود صفری ، وکیل پایه یکم دادگستری، مشاور حقوقی و استاد دانشگاه روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست. در گفت و گوی پیش رو به بررسی چند سوال در این مورد می پردازیم ؛

*** آوای قانون : ادعای اعسار چگونه و طی چه فرآیندی ثبت می شود و مرجع رسیدگی به آن کجاست ؟

دکتر صفری : ادعای اعسار می تواند جداگانه یا ضمن دعوای اصلی اقامه شود. شخصی که می خواهد ادعای اعسار خود را مطرح کند باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را در آنجا تنظیم و ثبت کند .
مرجع رسیدگی به این دادخواست چه از نوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و چه اعسار از پرداخت بدهی باشد ، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا در ابتدای دعوا رسیدگی کرده و دعوا به طرفیت محکوم له ( کسی که به نفع او حکم صادر شده است ) اقامه می شود .

*** آوای قانون : آیا بر اساس قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند درخواست اعسار کند ؟

دکتر صفری : این ادعا توسط اشخاص حقوقی و حقیقی قابل اعمال است اما در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود . این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید طبق قانون تجارت ، رسیدگی به ورشکستگی خود را درخواست کنند .

*** آوای قانون : سال هاست که با همسرم مشکل دارم و قرار است متارکه کنیم اما توان پرداخت مهریه را ندارم .آیا امکان قسط بندی وجود دارد ؟

دکتر صفری : معافیتی که در مورد پرداخت مهریه وجود دارد خود دارای قیود و مقدماتی است. مطابق قانون جدید حمایت از خانواده چنانچه مهریه در زمان عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ضمانت اجرای حبس برای وصول آن وجود دارد . مازاد بر این تعداد منوط به دارا بودن زوج است که باید ثابت شود یعنی زوجه باید ثابت کند دارایی همسرش (زوج ) مازاد بر 110سکه است . در صورت اثبات با شناسایی و توقیف اموال ، مهریه بالای 110 سکه نیز قابل وصول است .
اگر زوج توان پرداخت نداشته باشد و برای این موضوع رضایت محکوم له را جلب نکند یا به هر طریقی محکوم به را پرداخت نکند باید پس از قطعی شدن محکومیت خود ، نسبت به تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به اقدام کند . پس از تقدیم دادخواست ، جلسه دادرسی در موعد مقرر خود برگزار میشود و طرفین ( خواهان و خوانده ) حضور پیدا می کنند . در این جلسه زوج باید یک شهادت نامه کتبی با امضای حداقل دو شاهد عادل مرد داشته باشد. دادگاه درباره درخواست اعسار یا تقاضای قسط بندی نظر خواهد داد .

*** آوای قانون : آیا مبلغ رهن منزل مسکونی زوج می تواند طی وصول مهریه توسط زوجه توقیف شود ؟

دکتر صفری : ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین را ذکر کرده است که یکی از این موارد بند "ز" است. این بند بیان میکند مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد ، عین مستاجره مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از شان او نباشد ، امکان توقیف آن وجود ندارد .

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی