بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

روحانی مانع ارجاع پرونده "کشت وصنعت مغان" به هیئت داوری شد

عضو هیئت تحقیق وتفحص خصوصی سازی گفت: روحانی برای سرپوش گذاشتن برایرادات واگذاری کشت وصنعت مغان، مانع ارجاع پرونده به هیئت داوری شد.

1399/04/10
|
12:05
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان با احمد علیرضا بیگی استاندار سابق آذربایجان شرقی و عضو هیئت تحقیق و تفحص خصوصی سازی در مجلس یازدهم به صورت تلفنی گفتگو کرد.

احمد علیرضا بیگی درباره واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: از جمله موارد اتهامی که متوجه رئیس سازمان خصوصی سازی است واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت ماشین سازی تبریز و چند شرکت دیگر است و متأسفانه در زمینه شرکت مغان، تاراج اساسی اتفاق افتاده است.

وی به سابقه شرکت مغان اشاره و اظهار کرد: این شرکت به عنوان یک شرکت صاحب نام و با سرمایه فوق العاده مطرح بود و میزان برداشت آب این شرکت از رودخانه ارس به واسطه سد مغان، یک سوم آب مطرحی تهران و از این نظر حائز اهمیت است. نتیجه این سرمایه، اراضی وسیع حاصلخیز با بیش از یک میلیون متر مربع است که کارخانه های صنعتی و فراوری و همچنین یک فرودگاه را نیز شامل می شود.

استاندار سابق آذربایجان شرقی به ایراداتی که به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان وارد است اشاره کرد و گفت: ارزیابی صورت گرفته برای تعیین قیمت این واحد بزرگ صنعتی درست و صحیح نبود و به واسطه این معامله، از فرجه قانونی نیز عبور کرده بودند، یعنی بیش از شش ماه از ارزیابی قانونی این واگذاری می گذشت که در این میان شاهد افزایش فاحش قیمت ارز بودیم و دلار از 3500 تومان به 15000 تومان افزایش پیدا کرده بود.

عضو هیئت تحقیق و تفحص خصوصی سازی مجلس یازدهم ادامه داد: دولت برای اینکه روی ایرادات اساسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان سرپوش بگذارد، علی رغم اینکه در واگذاری پذیرفت که ایرادات زیادی دارد و باید برطرف شود، اما مانع از ارجاع موضوع به هیئت داوری که مرجع رسمی برای رفع مشکلات این حوزه است، شد.

وی افزود: در حقیقت شخصی رئیس جمهور هیئت واگذاری را وادار کرد از نظر خودشان برای پذیرش واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به هیئت داوری عدول کنند چون شخص آقای روحانی احساس می کرد رای به اصلاح معامله داده خواهد شد و اگر این معامله فسخ شود، یک قرینه اساسی بر بروز جرم و فعل مصامحه در حفظ و نگهداری از بیت المال اتفاق افتاده است که امروز نیز این امر متوجه رئیس سازمان خصوصی سازی است.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی