بدون خط خوردگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون خط خوردگي

ارتباط مافیا و فضای مجازی، نقش مخربی در حوزه مسکن دارد

اقبال شاکری از وجود مافیا در حوزه مسکن گفت و بیان کرد: اگر نشر دهندگان اطلاعات و آمارهای غلط در فضای مجازی با مافیای مسکن در ارتباط باشند و با توجه به اینکه حجم قابل توجهی مسکن نیز در اختیار مافیا است، شاهد نشر مخرب آن‌ها خواهیم بود.

1399/05/28
|
09:39
|

برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص نقش فضای مجازی در ایجاد شوک های قیمتی در حوزه مسکن با اقبال شاکری رئیس فراکسیون کارآفرینان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

اقبال شاکری با بیان اینکه فضای مجازی در ایجاد حباب مصنوعی و قیمت های غیر واقعی در حوزه مسکن اثرگذار است، گفت: گسترش اطلاعات غلط و غیر واقعی از هر نوع کالا از جمله مسکن سبب افزایش قیمت آن کالا به صورت مصنوعی می شود.

وی از وجود مافیا در حوزه مسکن گفت و بیان کرد: اگر نشر دهندگان اطلاعات و آمارهای غلط در فضای مجازی با مافیای مسکن در ارتباط باشند و با توجه به اینکه حجم قابل توجهی مسکن نیز در اختیار مافیا است، شاهد نشر مخرب آن‌ها خواهیم بود به طوری که برخی از سایت های معروف، قیمت مسکن را حذف کردند.

رئیس فراکسیون کارآفرینان تصریح کرد: اگر در هر نوع کالایی یک تنظیم کننده بازار وجود نداشته باشد، بازار در دست دلالان خواهد بود و مردم ضربه خواهند خورد. برای محصولی مانند مسکن که در بعضی از خانواده ها بیش از 50 درصد از هزینه سبد خانوار را تشکیل می دهد، باید نظارت بسیار زیادی داشته باشیم.

وی با اشاره به فعالیت برخی از دلالان مسکن در قامت بنگاه های معاملات ملکی عنوان کرد: متأسفانه این افراد برای افزایش کمیسیون خود در افزایش بی رویه قیمت ها دخالت دارند و با توجه به اینکه تنظیم کننده بازاری نیز وجود ندارد شاهد جولان آن ها هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه علاوه بر ضرورت وجود تنظیم کننده بازار مسکن، ناظران حوزه مجازی نیز در این عرصه باید حضور جدی داشته باشند، گفت: اطلاعات غلطی که از طریق فضای مجازی منتشر می شود با زندگی مردم بازی می کند و بنابراین باید در دو حوزه نظارت وجود داشته باشد.

وی افزود: همان‌طور که پلیس فتا برای جرم های فضای مجازی ورود می کند، باید در زمینه مقابله با نشر اطلاعات غلط و ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن نیز ورود کرد و با کسانی که در این حوزه سفطه بازی می کنند برخورد کند، زیرا این مسئله به صورت مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد.

شاکری از ورود نهادهای نظارتی به حوزه مسکن گفت و بیان کرد: تا زمانی که تنظیم کننده قیمت ها در بازار وجود نداشته باشد، نمی توانیم انتظار تغییرات اساسی داشته باشیم.

دسترسی سریع
بدون خط خوردگی