رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

عضو اتاق فكر كنفدراسیون صادرات ایران: فرش دستبافت ایرانی به تشریفات مجلس راه یابد

حاجی آقامیری گفت: امیدواریم فرش دستبافت ایرانی به تشریفات مجلس راه پیدا کند و نمایندگان مختلف در فراکسیون فرش حداقل با فرش دستبافت ایرانی آشنا باشند.

1397/10/24
|
11:15

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع فرش دستبافت ایرانی از اوج شکوه تا نابودی و با حضور سید مرتضی حاجی آقامیری دبیر کارگروه ویژه فرش و صنایع دستی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران، عضو هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین تهران و تولیدکننده و صادرکننده فرش دستبافت ایرانی به روی آنتن رفت.

دبیر کارگروه ویژه فرش و صنایع دستی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: تنوع دستبافت ها در ایران بسیار زیاد است و نمی توان گفت کدام یک بهتر است.

حاجی آقامیری افزود: واقعیت این است که ما از اصالت خود دور افتاده ایم. یعنی به جای فعالیت در عرصه فرهنگی برای مخاطبان که منجر به بازار سازی شود به دنبال بازاریابی رفته ایم.

وی با اشاره به چرایی این مطلب بیان کرد: بخش عمده ای از دلیل این موضوع به شرایط اقتصادی برمی گردد. علاوه براین، سیاست گذاری و فعالیت در حوزه فرش دستبافت در جهتی قرا گرففت که اصالت و هویت برای منافع کوتاه مدت کنار گذاشته شد.

این تولید کننده فرش ایرانی با اشاره به تفاوت عمده فرش دستبافت ایران با سایر کشورها گفت: فرش ایرانی یک عنصر هنری و حاوی پیشینه و ماهیت فرهنگی است و اگر دیدگاه فرهنگی به آن وجود نداشته باشد در نهایت توفیق اقتصادی هم حاصل نخواهد شد و ممکن است به بهای توفیق اقتصادی کوتاه مدت، منافع اقتصادی بلندمدت را نیز از دست بدهیم که این اتفاق در حال رخ دادن است.

عضو هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین تهران تصریح کرد: مراحل بافته شدن یک فرش، تدریجی است و هر تغییری هم در آن به صورت تدریجی انجام می شود. تغییرات منفی که طی چند دهه اخیر در این حوزه رخ داده تدریجی بوده و امروز به وضعیت بحرانی رسیده است.

عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه سبک زندگی امروز ارتباط ما را با فرش ایرانی کمرنگ کرده افزود: ارتباط ما با مخاطب داخلی باید برقرار می ماند که نمانده است، چه رسد به مخاطب خارجی. یک دکاراتور ایرانی باید محور کار خود را فرش ایرانی قرار دهد اما متاسفانه امروز به دلیل قطع این ارتباط، شاهد چنین اتفاقی نیستیم.

وی همچنین با اشاره به رابطه دانشگاه و خلق هنری فرش اظهار داشت: متاسفانه به ظرفیت رشته فرش در دانشگاه ها توجه نشد و دانشگاه های متنوع به قدری در رشته فرش فارغ التحصیل به جامعه تحویل دادند که بخشی از آنها جذب فرش دستبافت و بخش عمده ای هم جذب فرش ماشینی شدند و این دانشگاه ها به نام فرش دستبافت اما به کام فرش ماشینی عمل کردند.

حاجی آقامیری گفت: امیدواریم فرش دستبافت ایرانی به تشریفات مجلس راه پیدا کند و نمایندگان مختلف در فراکسیون فرش حداقل با فرش دستبافت ایرانی آشنا باشند.

دسترسی سریع
رواق تماشا