رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

كارشناس گردشگری: فرش دستباف را قربانی مچ گیری های سیاسی نکنید!

عضو انجمن علمی گردشگری گفت: وزارت صمت و میراث فرهنگی در خصوص صنایع دستی کشور متولی بوده اما بدین شرط که فضای رقابتی، به موضع گیری و مچ گیری سیاسی تبدیل نشود.

1399/02/31
|
09:30

محمدرضا محبوب فر در مصاحبه با برنامه شبانگاهی "رواق تماشا" نقش فرش دستباف در صادرات غیر نفتی را مهم برشمرد و افزود: انتقال این مهم به وزارت میراث بدین منظور انجام شد که فرش ایرانی عامل پیوند زننده اقتصاد و فرهنگ باشد.

وی ادامه داد: امروز صنایع دستی در کشور در حوزه فروش با مشکل روبرو هستند و چالش میان دو وزارتخانه صمت و میراث در خصوص نحوه تولیت صنایع دستی، هر دو نهاد را دربر می گیرد.

از زمانیکه موضوع انتقال مسئولیت صنایع دستی به میراث فرهنگی واگذار شد، در بخش صنایع دستی خاصه فرش دستباف گلایه و شکایاتی به میان آمد.

محبوب فر معتقد است وزارت صمت و میراث فرهنگی در خصوص صنایع دستی کشور متولی بوده اما بدین شرط که فضای رقابتی، به موضع گیری و مچ گیری سیاسی تبدیل نشود.

این کارشناس حوزه گردشگری با بیان اینکه شعار "جهش تولید" حضور همزمان این دو نهاد دولتی را ممکن می سازد گفت: تولیدگران بر عملکرد وزارت میراث فرهنگی چشم داشته و خواستار حمایت هستند ولی وقتی تولیدات آماده می شود، تولیدکنندگان در انتظار حمایت صادراتی و فروش از سوی وزارت صمت هستند.

دو نهاد دولتی که امروز برسر تولی گری صنایع دستی وفرش دستباف [بحث و جدل دارند] هیچ اطلاعی در خصوص این هنر-صنعت نداشته و امروز صنعتگران کشور در پس تحریم های دولتی و سوء مدیریت با مشکلاتی عدیده از حیث تولید وفروش مواجه شده اند.

امروز بسیاری واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل است و در حال حاضر ظرفیت تولید صنایع دستی کشور تا 40 درصد کاهش پیدا کرده و بسیاری هنرمندان صنایع دستی کشور با مشکلاتی عدیده از لحاظ معیشت و اقتصاد روبرو هستند.

همچنین هادی میرزایی مدیرعامل "صندوق توسعه صنایع دستی..." حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و فرش دستباف را از وظایف صندوق دانست و افزود: ما تا قبل از تصویب قانون، الزمامی برای حمایت از فرش دستباف نداشتیم. احکام قانون بسیار خوب است اما با نگاهی ایده آل محور، می توان گام های بهتری برداشت.

وی افزود: تدوین اساسنامه صندوق گامی مهم بود و تغییراتی بسیار وسیع نسبت به اساسنامه قبل داشت و نقش حمایتی و نگاه ویژه ی این صندوق، در این اساسنامه متبلور است.

میرزایی در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی با تاکید بر اینکه صندوق قصد موازی کاری ندارد، افزود: اگر قانون مبنای اقدام و عمل باشد و سیاست گذاری را از اجرا جدا کنیم، هیچ اختلافی رخ نخواهد داد.

هیئت امنای صندوق، شش وزیر اقتصاد، صمت، کشور، راه، میراث فرهنگی و رفاه و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند و در اساسنامه جدید، هر یک از احکام در راستای حمایت از صنایع دستی [مرقوم شده است] و نمی توان آن را محدود به فرش دستباف کرد.
انتهای پیام/

دسترسی سریع
رواق تماشا