صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رئیس دفتر کرسی های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی علم نافع را موجب ایجاد قدرت، اقتدار و ثروت افزایی خواند و تصریح کرد: گاه عده ای دارای علم هستند ولی عامی هستند؛ اما گاه یک فرد عامی، جز خواص است.

محمد قنداقی که در برنامه "اینجا چراغی روشن است" سخن می گفت، علم نافع را ناظر بر تامین نیازهای جامعه دانست و افزود: «این علم از جریان نیاز شناسی نشأت می گیرد و در غیر این صورت، این علم نافع نخواهد بود.»

وی نیازهای جامعه را نیز جز خواسته ها دانست و در عین حال دستاورد علم نافع را تامین کننده اهداف فرد و جامعه عنوان کرد و ادامه داد: «علم باید نیاز فرد و اجتماع را تامین نماید و تحقق بخشد.»

قنداقی در رادیو گفت و گو گفت: «علم نافع ناظر بر سعادت انسان و جامعه است؛ بظور مثال در تعقیبات نماز پناه می بریم به خدا از علمی که نافع نباشد؛ بنابراین علم نافع موجب سعادت آوری فرد و جامعه است.»

وی علم نافع را موجب ایجاد قدرت و اقتدار و نیز ثروت افزایی خواند و تصریح کرد: «جامعه ای که از علم نافع برخوردار باشد، فرهیخته، هوشمند و بصیر خواهد بود و این بصیر بودن بسیار مهم است.»

قنداقی در توضیح این مطلب افزود: «گاه عده ای دارای علم ولی عامی هستند؛ اما گاه یک فرد عامی، جز خواص است چون دیدی نافع دارد و عقبه های پنهان را مشاهده می کند.»

رئیس دفتر کرسی های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی علم نافع را جهت بخش و کسب کننده علم دانست و گفت: «این علم از هدر رفت زمان و انرژی جلوگیری می کند و در نتیجه می توان با یک برنامه ریزی خوب، در پیِ آن بود.»

قنداقی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو کاربردی سازی علم را از الزامات دانست و گفت: «اگر علم به عرصه کاربرد نرسد، نمی تواند مرجعیت خود را برای سایرین اثبات نماید؛ ولی همینکه علم پیاده سازی شود، خود به خود مورد مرجعیت قرار می گیرد.»

وی مرجعیت علمی را نیازمند نظام تشویق و حمایت حاکمیت دانست و افزود: «باید بسته های تشویقی برای عالمان در نظر گرفت و این مشوق ها به تولید علم کمک می کند.»

همچنین حجت الاسلام والمسلمین حامد ملامیرزایی، عضو هیئت علمی و مدیر تولید علم دانشگاه دفاع ملی با اشاره به اینکه در مبانی دینی، اسلام بیش از سایر ادیان به اصل دانش و علم تاکید شده است، اظهار داشت: «در آیات قرآن و روایات به جایگاه عالمان و تولید علم بسیار تاکید شده و همراه آن عموما خشیت و تواضع همراه شده است.»

وی با اشاره به آیه شریفه، جایگاه علم را قرین جایگاه صالحین دانست و افزود: «اگر جایگاه صالحین را عالی ترین درجه در قرآن بدانیم، خدای متعال تحقق علم را همراه را عمل دانسته است.»

حجت الاسلام ملامیرزایی گفت: «در میان دانشمندان غربی، شروع مباحث علمی از طرح مسئله است ولی امروز شروع را هر گونه موضع بحث بر انگیز دانسته اند؛ بنابراین بهتر است یکی از مبادی علم را به عنوان نیاز بدانیم و سایر مبادی را نیز مهم بدانیم.»

در بخشی دیگر از این برنامه رادیویی محمدعلی رمضانی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به رویکرد نظام فکری اسلامی اظهار کرد: «در این راستا جزئی ترین مسائل عملی از سوی رهبری تبیین شده است و آیت الله مصباح در معارف قرآن این مسئله را شرح و بسط داده اند.»

وی افزود: «در نظام فکری مبدأ خلقت و آفرینش و اصل عالم اثبات شده و افعال الهی نیز مطرح می شود و بعد از آن مسائل فردی و اجتماعی و احکام و اخلاق جای می گیرد.»

رمضانی گفت: «در این دستگاه فکر مبانی انسان شناختی تبیین می گردد؛ چراکه اگر علم نافع را آزاد بگذاریم به نوعی نسبیت گرایی می رسیم و نقد پراگماتیسم نیز در همین باب اتفاق می افتد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در این راستا به هدف امریکا به حضور اجباری در خلیج فارس به بهانه منفعت طلبی اشاره کرد و افزود: «ما در اندیشه فکری خود مبدئی پایدار تر از توحید نمی شناسیم و طبیعتا منفعت خود را نیز در این دستگاه مطرح می کنیم و در اینجا بحث جاودانگی انسان مطرح می شود.»

رمضانی خاطرنشان ساخت: «خدا تنها مختص موحدان نیست و حتی در امر و نهی کفار نیز، منفعت آن ها را لحاظ می کند؛ منتها عده ای در معرض این نور قرار می گیرند و برخی این نور را پوشانده و خود را از آن محروم می نمایند.»

مرتبط با این خبر

  • ایرادات مبنایی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  • نظام تک قطبی نسبت به نظام چند قطبی کمتر مستعد جنگ است؟

  • نباید برای جبهه مقابل، پیاده نظام فرهنگی تربیت کنیم

  • تکلیف بازیگران شبکه ملی اطلاعات هنوز مشخص نشده

  • ترامپ می‌خواهد سیاست فشار اقتصادی جدیدی را به ایران تحمیل کند

  • عربستان ناتوان از تامین امنیت خودش، تهدیدی برای ایران به شمار نمی‌آید

  • روحیه جهاد و شهادت‌طلبی از عوامل مهم ایجاد امنیت است

  • در قرون وسطی جاده فرهنگ و علم اسلامی به اروپا یک طرفه بود

  • تقویت روحیه نقادی به افزایش تولید علم می انجامند

  • غرب، رهیافت های علمی خود را در طبق اخلاص نمی گذارد