صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه و جمعه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

دکتر مسلم گریبانی اظهار داشت: تمام عرفان های نوظهور با ادیان توحیدی و بشری مخالفت دارند؛ در حالی که ممکن است با شخصیت یک دین همدلی داشته باشند اما این موضوع به دلیل پذیرش کلیت آن دین نیست.

برنامه شعبده شوم با موضوع بررسی مباحث حقوقی و جرم شناسی معنویت‌های نو پدید، با حضور دکتر مسلم گریبانی (پژوهشگر عرفان های نوپدید) و دکتر صدرا حافظ (پژوهشگر عرفان‌های نو ظهور و مدرس دانشگاه ادیان) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مسلم گریبانی با اشاره به این که به تعداد افراد مدعی به عرفان معنویت یا عرفان های نوظهور وجود دارد، گفت: بدون شک عرفان های نوظهور یک عرفان نیستند و چندین عرفان هستند. در حالی که عرفان اسلامی یک عرفان است که توحیدی واحد را دارد.

وی با اشاره به این که عرفان اسلامی شخصیت محور نیست، عنوان کرد: عرفان های نوظهور همه شخصیت محور هستند و بر این اساس بزرگترین آسیبی که این عرفان ها می توانند داشته باشند همین شخصیت محوری است.

این پژوهشگر عرفان های نوپدید در ادامه افزود: در حال حاضر هر شخص مدعی عرفان نسبت به مرام و مسلک خود نوعی از عرفان منحصر به خود را دنبال می کنند و مدعی جریان معنوی و ویژگی های معنوی خودشان هستند.

وی با اشاره به ویژگی های مشترک عرفان های نوظهور، توضیح داد: اولین ویژگی عرفان های نوظهور زمانی شکل می گیرند که تمام این عرفان ها با ادیان توحیدی و بشری مخالفت دارند. در حالی که ممکن است با شخصیت یک دین همدلی داشته باشند اما این موضوع به دلیل پذیرش کلیت آن دین نیست.

دکتر مسلم گریبانی با اشاره به این که عرفان های نوظهور دین ستیز و دین گریز هستند، عنوان کرد: از جمله مهم ترین ویژگی های مشترک عرفان های نوظهور می توان به انتخابی بودن آن ها اشاره کرد.

وی با تاکید بر این که عرفان نوظهور انتخابی است، تصریح کرد: تمامی عرفان های نوظهور اعتقاد دارند و ادعا می کنند که ادیان سنتی، توحیدی و بشری موروثی هستند، به طوری که افراد دخلی در انتخاب آن ها نداشته اند.

این پژوهشگر عرفان های نوپدید در ادامه افزود: در دین اسلام موضوع موروثی بودن دین مقبول نیست، یعنی یک جوان وقتی به بلوغ فکری و رشدی رسید موظف می شود تا در بنیان های فکری و دینی خود بازنگری کرده و از طریق استدلال به خداوند و معاد و نبوت معتقد بشود.

در ادامه برنامه شعبده شوم از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر صدرا حافظ با اشاره به اهمیت روش شناسی در مباحث مربوط به مطالعات ادیان، گفت: ما باید از یک الگوی ثابت جهت پدیدار شناسی عرفان های نوظهور پیروی بکنیم. بر همین اساس تاریخچه و دیرینه عرفان های مختلف باید مورد گفت و گو قرار بگیرند.

وی افزود: اگر مطالعه در خصوص عرفان های کاذب بدون شناخت تاریخچه آن صورت بگیرد، ما در روند مطالعه دچار خطا در فهم جنبش های مختلف می شویم.

این پژوهشگر عرفان‌های نو ظهور با اشاره به فرق ادیان سنتی و عرفان های نوظهور، عنوان کرد: ما در مواجهه با اتلاق واژه] دین بر عرفان های نوظهور باید بدانیم که معنای واژه دین در اتلاق به جنبش های معنوی نوپدید با معنای دین در برابر ادیان حقیقی برابر نیست.

وی با اشاره به این که دینی که در عرفان های نوظهور وجود دارد دینی فروکاهش داده شده است، اظهار داشت: اگر ما برای دین ابعاد اجتماعی، نهادی، نقلی، اسطوره ای، شعائر، عبادی و عاطفی در نظر بگیریم، دین های جدید به هیچ وجه سازش با ابعاد دینی ندارند.

دکتر صدرا حافظ در ادامه افزود: تمام موضوعات در عرفان های نوظهور فروکاهش داده می شوند به بخش معنویت و عاطفی و تجربه دینی؛ اما دینی در سنت ناظر بر ادیان ثانی اتلاق می شود که تمام هفت بُعد در تعریف دین را شامل می شود.

وی تاکید داشت: چرا باید عرفان اصیلی که از دل سنت و دین آمده و خودش را ملزم به رعایت تمام ابعاد هفت گانه می داند کنار نهاده شود و به جای آن معنویتی فروکاهش داده شده معرفی شود؟!

مرتبط با این خبر

  • عقلانیت یکی از شاخصه های شناخت حق است

  • عرفان های نوظهور امنیت روانی جامعه را خدشه دار می کنند

  • معنویت های جدید هویت بسیار سیالی دارند

  • بدون توحید و وحدت تمام عالم برهم می ریزد

  • بررسی عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید در شعبده شوم رادیو گفت و گو

  • بهترین راه مقابله با معنویت های نوظهور تقویت فرهنگ است

  • جنبش های معنوی نوپدید ذهن افراد را شست و شو می دهند

  • عدم انسجام در جامعه، هدف معنویت نوظهور است

  • عرفان نوظهور انسان را در سرگردانی رها می کند

  • رسانه ها همیشه به دنبال الگو دهی هستند