آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

یك قاضی مطرح كرد: جعل‌های مفادی، رسیدگی‌های قضایی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند

مقیمی در رادیو گفت و گو اظهار کرد: جعل مفادی یکی از سخت‌ترین طرق اثبات را دارد و معمولاً رسیدگی‌های قضایی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

1401/02/24
|
09:47
|

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت و گو؛ دکتر محمدرضا مقیمی( قاضی، عضو کمیسیون قضایی استان تهران و مدرس دانشگاه) در مورد انواع جعل اسناد و مصادیق آن، با برنامه آوای قانون مصاحبه کرد.

آوای قانون: انواع جعل چیست؟

مقیمی: جعل به دو دسته مادی و مفادی تقسیم می‌شود، جعل مادی و فیزیکی در واقع نوعی از قلب حقیقت یا تعریف حقیقت به زیان شخص دیگری است در نهایت بعد از انجام این عمل آثار آن را می‌توان دید یعنی ملموس و محسوس است؛ اما در خصوص جعل مفادی یا معنوی به محض اینکه سند در حال تنظیم است جعل صورت می‌گیرد و با توجه به شیوه این جعل بعد از تنظیم سند مفاد سند به راحتی حکایت از جعل ندارد و این جعل یکی از سخت‌ترین طرق اثبات را دارد و معمولاً رسیدگی‌های قضایی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

آوای قانون: آیا با کپی سند جعلی، می‌توان جرم جعل را ثابت کرد؟

مقیمی: با توجه به فنی و تخصصی بودن این موضوع ناگزیر، پرونده به سمت تعیین کارشناس می‌رود. کارشناسان در این خصوص دو دسته هستند؛ دسته‌ای که معتقدند برای انجام کارشناسی اصل سند باید ارائه شود و انجام کارشناسی بدون ارائه اصول اسناد امکان‌پذیر نیست و دسته دیگر استفاده کردن از کپی سند را هم مجاز می‌شمارند و از طریق آن هم، امر کارشناسی را انجام می‌دهند.

آوای قانون: با جعل، امنیت چگونه به خطر می‌افتد؟

مقیمی: امنیت فقط نظم ظاهری جامعه نیست؛ گاهی امنیت روانی اشخاص در انجام ارتکاب برخی جرائم به هم می‌خورد. در خصوص جعل آنچه مهم است قابلیت ضرر است و ضرر حتی اگر بلقوه هم باشد از نظر خیلی از اساتید جرم محقق شده است و گاهی جعل اسناد به اعتبار دولت خدشه وارد می‌کند.

آوای قانون: آیا جعل برندهای تجاری مجازات دارد؟

مقیمی: قانون، الحاق علامت استاندارد را روی برخی کالاها جعل شمرده و این بحث در خصوص حقوق معنوی است و طبیعتا قانونگذار باید پیگیری کند؛ اما متاسفانه قوانین در این موارد ناکافی هستند و در بسیاری از موارد دچار چالش هستیم.

آوای قانون: آیا استفاده از سند جعلی که اطلاع از جعلی بودن آن ندارند جرم است؟

مقیمی: سه رکن برای جرائم در نظر گرفته می‌شود؛ رکن مادی، معنوی و قانونی. در این خصوص با توجه به این که ادعا دارند از جعلی بودن سند بی اطلاع هستند این ادعا را باید اثبات کنند و به علت سوء نیت و رکن معنوی این موضوع، رسیدگی این جرم را می‌توان ادامه نداد و با منع تعقیب مواجه و برائت حاصل می‌شود.

آوای قانون: قانونگذار برای کسانی که با ارائه اسناد جعلی ماشین‌های وارداتی و گمرکی کلاهبرداری می‌کنند، چه پیش بینی کرده است؟

مقیمی: در زمینه طرح شکایت جعل یا هرگونه جرائمی وظیفه قاضی در دادسرا رسیدگی به شکایت جعل است و اگر بحث کلاهبرداری ثابت شود رسیدگی خواهد شد.


آوای قانون: آیا کارشناس، سوء استفاده از سفید امضا را می‌تواند تشخیص دهد؟

مقیمی: یکی از چالش‌ها در کارشناسی تعیین تقدم و تاخر مندرجات اسناد است. خیلی از کارشناسان سفید امضا و جعل در رسیدگی و تشخیص تقدم و تأخر مندرجات دغدغه دارند؛ چون متاسفانه تجهیزات کافی را ندارند.

آوای قانون: آیا مجازات جعل اسناد عادی با اسناد رسمی برابر است؟

مقیمی: با توجه به اهمیت اسناد رسمی مجازاتی که در خصوص جعل این اسناد تعیین می‌شوند باید شدید تر باشند. اگر کسی مرتکب جرم جعل اسناد عادی شد، قانونگذار برای او مجازات جعل اسناد عادی را در نظر گرفته است.

آوای قانون: چه عواملی باعث کاهش جعل می‌شود؟

مقیمی: با صدور اسنادی که هولوگرام یا کاداستر دارند و در سیستم قابل استعلام هستند، میزان جعل کمتر می‌شود.

آوای قانون: اگر کارفرما از کارگر درخواست کند برگه سفید امضا کند و از آن سو استفاده کند تکلیف چیست؟

مقیمی: این موضوع در مجموعه خیانت در امانت قرار می‌گیرد و قانونگذار به موجب قانون تعزیرات یک تا سه سال حبس را برای این شخص در نظر گرفته است. نکته مهم این است که سند باید به شخص سپرده شود و سوء استفاده احراز شود.

دسترسی سریع
آوای قانون