صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

محمدباقری عنوان کرد : با توجه به آنچه در دادگاه مشاهده می شود صدور این کد تاثیر زیادی بر کاهش تخلفات و پرونده های حوزه مسکن نداشته است.

برنامه " آوای قانون " با موضوع روابط مالک و مستاجر با حضور حمیدرضا محمدباقری ، قاضی دادگاه دیوان عدالت اداری کشور روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

آوای قانون : چه الزاماتی را باید رعایت کرد تا اختلافات میان موجر و مستاجر به حداقل برسد؟

محمدباقری : اگر یک قرارداد اجاره صحیح و کامل منعقد شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. حقوق یک امر تخصصی است و مردم باید در هنگام انعقاد قرارداد با یک فرد متخصص مشورت کنند.
در قانون موجر و مستاجر سال 76 شرایطی مشخص شده است که اگر یک قرارداد اجاره آن ویژگی ها را نداشته باشد ، درصورت بروز مشکل میان موجر و مستاجر امکان رسیدگی وجود ندارد.
از جمله این موارد تنظیم قرارداد در دونسخه است که باید به امضای حداقل دو شاهد برسد.

آوای قانون : با توجه به اینکه قانون مشخصی در تعیین اجاره بها وجود ندارد.چگونه می توان عدالت برقرار کرد؟

محمدباقری : مالک را نمی توان مجبور کرد که ملک خود را به مبلغ مشخصی اجاره دهد اما چون توافق و قرارداد خصوصی که افرادتنظیم می کنند در دادگاه ها لازم الاجراست ، بهتر است مستاجران قرارداد را دوساله یا سه ساله منعقد کنند و این افزایش را پیش بینی کنند. به عنوان مثال سالیانه 10 درصد افزایش نرخ در نظر بگیرند.در واقع اگر بتوانند در ابتدا قرارداد چندساله با پیش بینی نرخ منعقد کنند ، موجر نیز نمی تواند افزایش بیشتری را در نظر بگیرد ، مکلف به رعایت قرار داد است و حق تخلیه هم ندارد.

آوای قانون : آیا کد رهگیری که اخیرا برای تنظیم قراردادها صادر می شود می تواند از تخلفات در این حوزه جلوگیری کند؟

محمدباقری : بر اساس آنچه که ما در دادگاه مشاهده می کنیم ، کد رهگیری در جلوگیری از وقوع مشکلات و اختلافات موفق نبوده است چرا که این کد اجباری نیست.به عنوان مثال برای یک ملک دو قرارداد که یکی از آنها دارای کد رهگیری و دیگری بدون کد رهگیری و در زمان مقدم تر از دیگری وجود داشته است. با توجه به زمان عقد قرارداد حق با فردی است که قراردادش کد رهگیری ندارد و نمی توان صرف اینکه قرارداد او کد رهگیری ندارد حق را به طرف مقابل داد. در این حالت باید بررسی های دقیق تری صورت بگیرد تا تقدم اجاره نامه ها مشخص شود.
بنابراین اگر معاملات ملک مورد نظر پس از صدور کد رهگیری قفل شود و هیچ قراردادی پس از آن منعقد نشود و برای همه اجبار باشد می توان به آن استناد کرد.

آوای قانون : آیا جبران خسارت و خرابی های موجود در ملک بر عهده مستاجر است ؟ آیا موحر می تواند مبلغ خسارت را از ودیعه کسر کند؟

محمدباقری : زمانی که ملکی را برای اجاره تحوبل می گیرید حتما نواقص و خرابی ها را با جزییات کامل در صورت جلسه ای تنظیم کنید ، چند شاهد آن را امضا کنند و از موجر بخواهید آن چالش ها را رفع نماید چون در زمان عقد قرارداد مستاجر و موجر معمولا عجله دارند و مشاوران املاک آنها را وسوسه می کنند تا قرارداد را منعقد کنند و سپس به دنبال نواقص باشند.
توجه داشته باشید که دادگاه و قانون به شاهد نیاز دارد.اگر هیچ شاهد و صورت جلسه ای در خصوص خرابی ها نداشته باشید موجر می تواند ادعا کند که ملکش در زمان تصرف شما دچار خسارت شده است و هزینه تعمیر را از ودیعه کسر کند.

مرتبط با این خبر