صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

حسین عرب میستانی گفت : بر اساس قانون تنها زمانی که در ازدواج دائم ، مرد علیرغم تمکن مالی و تمکین زوجه از پرداخت نفقه امتناع کند ، زوجه می تواند طرح دعوای کیفری کند.

برنامه " آوای قانون " با موضوع ترک انفاق با حضور حسین عرب میستانی ، قاضی و رئیس شعبه 105دادگاه کیفری شهرستان بهارستان استان تهران روانه آنتن شد.

*** آوای قانون : نفقه چیست و به چه افرادی تعلق می گیرد؟

حسین عرب میستانی : نفقه یکی از وظایفی است که قانون گذار برای برخی از افراد معین کرده است و به همین دلیل برخی انفاق کننده و برخی مستحق نفقه در نظر گرفته شده اند. بر اساس قانون مدنی ، ترجیح اول در افرادی که مستحق نفقه هستند ، زوجه و فرزندان و در درجه دوم ، اقارب (نزدیکان خویشاوندی)
در قانون مدنی نفقه زوجه در ازدواج دائم برعهده مرد و نفقه فرزندان نیز بر عهده پدر قرار داده است. اگر پدر حضور نداشته باشد نفقه بر عهده جد پدری است و در صورتی که جد پدری نیز در قید حیات نباشد مادر موظف به پرداخت نفقه است.
در شرایط خاصی نزدیکان فامیلی مستحق دریافت نفقه شده اند. در مواردی که پدر و مادر فاقد تمکن مالی کافی باشند ، افرادی از نزدیکان که وضعیت مالی خوبی داشته باشند و از عهده مخارج برآیند ملزم به پرداخت نفقه شده اند.

*** آوای قانون : فرزندان دختر و پسر تا چه سنی می توانند از نفقه بهره مند شوند ؟ آیا تفاوتی میان این دو جنس وجود دارد؟

حسین عرب میستانی : فرزندان تا سن رشد باید نفقه دریافت کنند و سن رشد در قانون 18 سال تمام تعریف شده است.تا زمانی که دختر و پسر در کنار پدر و مادر زندگی می کنند و خود درآمد کافی نداشته باشند می توانند نفقه دریافت کنند اما اگر دختر و پسر خود درآمد کافی داشته باشد این ویفه از پدر و مادر ساقط می شود.
در واقع فرزندان درصورتی که نزد پدر و مادر زندگی می کنند ، کار می کنند اما درآمد کافی ندارند ، پدر باید نفقه پرداخت کند و اگر مادر پرداخت می کرده او نیز ملزم است تا ایجاد درآمد کافی برای فرزند نفقه را پرداخت کند.

*** آوای قانون : چه نفقه ای قابل طرح شکایت کیفری است ؟

حسین عرب میستانی : قانون گذار در ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 ، جرم ترک انفاق را پیش بینی کرده است و صرفا در خصوص ترک انفاق زوجه دائم است یعنی زوجه دائم بابت زمانی که همسر مرد بوده و زوج نفقه پرداخت نکرده است می تواند طرح دعوای کیفری کند.
در دادگاه کیفری اثبات ترک انفاق دو شرط دارد ، نخست اینکه زوج تمکن مالی کافی را داشته باشد یعنی تلاش معمول را برای تامین همسر و فرزند خود انجام دهد اما نتواند به آن شکل که مدنظر زن است از عهده پرداخت نفقه برنیاید ، مجرم محسوب نمی شود ، بلکه مجرم کسی است که تلاش کافی را در جهت تامین معاش را انجام نمی دهد. شرط دوم برای اثبات ترک انفاق این است که زن باید در تمکین مرد باشد و از ادای وظایف معمول زوجیت برآید.
بنابراین زوجه موقت و صیغه شامل این موارد نمی شود مگر اینکه در سند نکاح شرط شده باشد که نفقه زوجه بر عهده مرد است.

*** آوای قانون : آیا میزان نفقه فقط باید با استفاده از نظر کارشناسی تعیین شود یا زن و شوهر نیز می توانند مبلغ آن را مشخص کنند ؟

حسین عرب میستانی : اموری که جنبه کارشناسی دارند و دادگاه نیاز به نظر متخصص دارد ، قاضی ناگزیر به تعیین کارشناس است اما نظر کارشناسی برای دادگاه رای قطعی محسوب نمی شود و اگر برای قاضی ادله دیگری ثابت شود می تواند نظر کارشناسی را کنار بگذارد . در حالت کلی دادگاه ها خود اقدام به تعیین نفقه نمی کنند مگر اینکه زن و شوهر در جلسه دادگاه با هم بر سر یک مبلغ توافق می کنند که در این حالت نظر کارشناس مورد استفاده قرار نمی گیرد.

مرتبط با این خبر

  • بخشی از مشاوره های دادگاه طلاق صوری است!

  • در چه صورتی مرد می تواند نفقه پرداخت نکند؟

  • نفقه بر اساس شان زن تعیین می شود نه جیب مرد!

  • شرایط پرداخت حقوق مالی زوجه چیست؟

  • فرزندان چگونه مانعی برسر راه طلاقند؟

  • تقاضای طلاق از سوی زن چه حقوقی را از او می گیرد ؟