آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

یك حقوقدان مطرح كرد ضرورت آموزش مردم در شکایت از دستگاه‌های اجرایی

منوری در رادیو گفت‌وگو بر ضرورت آموزش مردم برای دستیابی به حقوق خود در مواجه با تخلفات دستگاه‌ها تأکید و بیان کرد: دولت با کمک رسانه‌ها این تکلیف را دارد که آموزش اولیه را در خصوص حقوق مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی ارائه دهد.

1399/06/22
|
13:45
|

برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو در خصوص رسیدگی به شکایات مردم علیه دستگاه‌های اداری با دکتر حسین منوری حقوقدان و مدرس دانشگاه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

حسین منوری با اشاره به راهکارهای مختلف برای احقاق حق مردم از دستگاه‌های اداری در نظام‌های حقوقی دنیا، از وجود چند گزینه برای طرح شکایت از دستگاه‌های اداری در ایران گفت و بیان کرد: شکایات در دستگاه‌های اداری به دو بخش اشخاص و اعمال تقسیم می‌شود. اگر یک کارمند دستگاه اداری لحن و ادبیات بدی داشته باشد و یا کار ارباب رجوع را انجام ندهد و یا حتی مرتکب یک جرم شود، فرد می‌تواند از این کارمند شکایت کند و در این میان، سلسله مراتب اداری کارمند تفاوتی در نتیجه ندارد.

وی درباره شکایت از اعمال و اقدامات یک اداره و دستگاه اجرایی نیز اظهار کرد: یک فرد همه اقدامات را برای اخذ مجوز ساختمانی انجام داده است اما شهرداری یک منطقه مجوز ساخت نمی‌دهد. در چنین شرایطی که یک عمل اداری باید انجام شود اما انجام نمی‌شود، آن نهاد دچار تخلف شده است و فرد می‌تواند از آن دستگاه شکایت کند.

این حقوقدان در خصوص درخواست هدیه یا رشوه از سوی کارکنان یک دستگاه و نحوه شکایت در این مورد توضیح داد و بیان کرد: در مواجهه با کارمندی که تقاضای رشوه می‌کند، هم حق و هم تکلیف اجتماعی داریم که تخلف یا جرم را گزارش دهیم.

منوری بر ضرورت آموزش مردم برای دستیابی به حقوق خود در مواجه با تخلفات دستگاه‌ها تأکید و عنوان کرد: دولت با کمک رسانه‌ها این تکلیف را دارد که آموزش اولیه را در خصوص حقوق مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی ارائه دهد و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.

این مدرس دانشگاه همچنین بر سطح پذیرندگی و احقاق حقوق مردم توسط دستگاه قضایی و نظارتی اداری تأکید کرد و افزود: وقتی ارباب رجوع گزارش یک تخلف را به بازرسی یا حراست یک اداره می‌دهد، آن بخش باید نسبت به رسیدگی به شکایت احساس وظیفه کند اما گاهی مشاهده می‌شود، نه تنها رسیدگی صورت نمی‌گیرد بلکه اقدام کارمند را توجیه و به نوعی از او دفاع می‌کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه خیلی از دستگاه‌های اجرایی پذیرندگی شکایات مردمی را ندارند و خیلی وقت‌ها افراد برای پیدا کردن دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در یک دستگاه اجرایی، باید اتاق به اتاق بروند تا شکایت خودشان را از یک کارمند و یا تصمیم یک اداره یا سازمان طرح کنند.

این حقوقدان از راهنمایی مردم در ادارات برای رسیدن به حقوقشان گفت و بیان کرد: باید در ورودی ادارات، مردم را برای رسیدگی به حقوق خود از جمله در زمان طرح شکایت از یک بخش اداری راهنمایی کرد.

دسترسی سریع
آوای قانون