صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

مدیر مسئول و سردبیر پژوهشنامه دانشگاهی در پاریس‌ گفت: مکانیزم پیش بینی در سند جامع علمی کشور بسیار ضعیف است و ساز و کارهای اجرایی، مالی و عملیاتی و به ویژه رصد خانه ای آن مشخص نشده است و مرز بندی ها شکل نگرفته است.

برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع ضرورت بازنگری در نقشه جامع علمی کشور و با حضور دکتر فرهاد عباسی پژوهشگر کارآفرینی و فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و دکتر محمود دلفانی رئیس آموزشکده اروپایی روش شناسی، حکمرانی و آینده پژوهی راهبردی در فرانسه و مدیر مسئول و سردبیر پژوهشنامه دانشگاهی در پاریس روانه آنتن شد.

دکتر فرهاد عباسی در آغاز با تاکید بر لزوم ضرورت بازنگری در سند جامع علمی کشور، اظهار داشت: نقشه سند یک نقشه مسیر حرکتی است. اگر بخواهیم ببینیم یک مسیر حرکت درست یا غلط است، باید آن را مورد بازنگری و بررسی قرار دهیم.

وی از ضرورت علمی بازنگری نقشه گفت و بیان کرد: در سندی که نوشته شده است قرار است اقدام جمعی انجام دهیم و رویکرد در این سند، یک حرکت و کنش جمعی است زیرا کنش های فردی خود به خود بر اساس منافع افراد صورت می گیرد. عقلانیت ایجاد می کند از خودمان و بقیه بپرسیم مسیری که داریم حرکت می کنیم، صحیح است یا خیر.

پژوهش گر کارآفرینی و فناوری های نوین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اضافه کرد: برای حرکت در مسیر سند نیاز به برنامه ریزی داریم و برنامه ریزی نیز چرخه دارد و فقط اجرا و سند نوشتن نیست. برنامه ریزی شامل بازنگری، اجرا، ارزیابی، کنترل و پایش نیز است تا بتوانیم بعدا اقدام اصلاحی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه هر سندی در زمان و مکان نوشته می شود، عنوان داشت: اگر این زمان و مکان تغییر پیدا می کند، این ضرورت نیز پیدا می شود که اقدام اصلاحی انجام دهیم؛ پس یک مقتضیات زمانی به صورت نظری ایجاد می کند که در اسناد و مسیر حرکتی بازنگری انجام دهیم.

عباسی از دلایل دیگری که باعث الزام در بازنگری در سند جامع نقشه علمی کشور می شود، گفت و ابراز داشت: ممکن است در طراحی، مسیر را خوب پیش بینی نکرده باشیم و اقداماتی را نادیده گرفته باشیم که این موضوع نیز ضرورت بازنگری را ایجاد می کند.

دکتر محمود دلفانی در آغاز با بیان اینکه هیچ سند جامع و راهبردی وجود ندارد که نیاز به بازنگری نداشته باشد، عنوان داشت: اسناد نیز مانند هر پدیده دیگری دستخوش تحول می شوند و باید در آنها بازبینی صورت بگیرد.

وی بازنگری در اسناد را اقدامی جهانی دانست و اظهار داشت: تقریبا در همه کشورها پس از طراحی و نگارش یک سند، کمیسیون هایی را از همان روز نخست پیش بینی می کنند و مشخص می کنند این سند در دو سال آینده باید بازبینی شود. بنابراین نفس بازبینی به این معنی نیست که این سند ضعیف است و اتفاقا یک سند خوب خواهد بود.

رئیس آموزشکده اروپایی روش شناسی، حکمرانی و آینده پژوهی راهبردی در فرانسه تاکید کرد: بعد از پنج سال از اجرای سند نقشه جامع علمی کشور باید بازبینی شود. البته سند هم جامع و هم جزئی است که این خود آسیب زننده است.

مدیر مسئول و سردبیر پژوهشنامه دانشگاهی در پاریس‌ به کاستی های سند علمی کشور اشاره کرد و گفت: مکانیزم پیش بینی در این سند بسیار ضعیف است و ساز و کارهای اجرایی، مالی و عملیاتی و به ویژه رصد خانه ای آن مشخص نشده و مرز بندی ها شکل نگرفته است.

وی اضافه کرد: موضوع بعدی عارضه یابی گفتمانی و اجرایی است. در این بخش سند باید توانایی پیش بینی رخدادها و روند های مختلف را داشته باشد که در این بخش نیز از قدرت لازم برخوردار نیست.

دلفانی به موضوع بین المللی شدن تولیدات علمی اشاره کرد و اظهار داشت: باید بررسی شود تولیدات علمی در حوزه های مختلف به چه صورت در خارج از ایران معرفی می شود. در بعضی از مباحث حرف هایی برای گفتن داریم که متاسفانه با ساز و کار سند، این حرف ها شنیده نمی شود.

مرتبط با این خبر

  • نگاه جامع به همه علوم، مهمترین ویژگی نقشه جامع علمی کشور

  • نخبگان و رسانه ها مخاطبان اصلی نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت هستند

  • جامع بودن سند، باعث ایجاد اشکالاتی در نقشه جامع علمی کشور می شود

  • بروزرسانی نقشه جامع علمی کشور در مسیر اجرایی شدن است

  • سیاست گذاری کلان در حوزه علم و فناوری یکی از ماموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی است

  • تحقق 60 درصدی اهداف نقشه جامع علمی کشور

  • سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی ایران فقط 0،3 درصد است

  • تنظیم ظرفیت دانشگاه ها و آمایش آموزش عالی، دو اقدام مهم در راستای نقشه جامع علمی کشور

  • آمایش سرزمینی، راه حل مشکل عدم ارتباط صنعت و دانشگاه

  • دانشگاه ها برای مستقل شدن باید به سمت جذب سرمایه حرکت کنند