مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رئیس توسعه عالی نظام سلامت مطرح كرد: شفافیت مالی با اجرای طرح اداره مستقل بیمارستان ها

دکتر جعفری بیان داشت: در طرح خودگردانی بیمارستان ها، به بیمارستان های آموزشی اختیار مدیریت اعضای هیئت علمی داده شده اما از طرفی این بیمارستان ها مانند شرکت ها حسابرسی می شوند و این به معنای شفافیت مالی است.

1397/06/21
|
15:30

برنامه " مناظره " رادیو گفت و گو با موضوع بررسی پیامد طرح اداره مستقل بیمارستان ها و در ارتباط تلفنی با دکتر مهدی جعفری مدیر برنامه اداره بیمارستان های مستقل و رئیس توسعه عالی نظام سلامت به روی آنتن رفت.

دکتر جعفری در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: اداره بیمارستان ها در دنیا شیوه های مختلفی دارد. یک نوع آن، بیمارستان های بودجه ای است که تمام هزینه های آن را دولت بر عهده دارد. مدل دیگر اداره بیمارستان، روش خصوصی غیرانتفاعی است که باید درآمد آن را تنها برای بیمارستان هزینه کرد. این مدل اداره به تدریج به سمت خودگرانی بیمارستان ها حرکت کرد تا اینکه بیمارستان بخشی از پول خود را از صنعت بیمه و مردم دریافت کند و بقیه آن را از ردیف های بودجه ای تأمین نماید.

وی با بیان این مطلب افزود: از سال 1374 بیمارستان های وزارت بهداشت خودگردان شدند و تعرفه این بیمارستان ها دولتی بود چراکه با پول مردم ساخته شده اند. اما مشکلی که وجود داشت این بود که فقط خودگردانی و استقلال آنها از جنبه مالی بود و اختیاری در مورد منابع انسانی و منابع فیزیکی به بیمارستان ها داده نشد و ساختار مدیریتی بیمارستان ها نیز هیچ تغییری نکرد.

مدیر برنامه اداره بیمارستان های مستقل خاطرنشان کرد: ما برای حل این مسئله از ظرفیت آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی استفاده کردیم و به بیمارستان ها اختیار دادیم.
بنابراین اگر فردی در هر مقامی نسخه ای برای نظام سلامت پیچید باید خط قرمز هایی رعایت کند. یعنی پرداختی از جیب مردم طبق برنامه های توسعه نباید بیش از 30 درصد باشد.

رئیس توسعه عالی نظام سلامت در ادامه برنامه مناظره از رادیو گفت و گو افزود: در این طرح، اختیارات نیروی انسانی و منابع فیزیکی در اداره بیمارستان های مستقل لحاظ شده و به بیمارستان های آموزشی اختیار مدیریت اعضای هیئت علمی نیز داده شده است اما از طرفی این بیمارستان ها مانند شرکت ها حسابرسی می شوند و این به معنای شفافیت مالی است.

دکتر جعفری همچنین گفت: طرح خودگردانی بیمارستان ها طرح جدیدی نیست در حقیقت ما اقداماتی را که در سال 1370 در مورد بیمارستان های خودگردان انجام شده را با این طرح تکمیل می کنیم و اختیاراتی به بیمارستان ها می دهیم تا خودگردانی به معنای واقعی کلمه محقق شود.

مدیر برنامه اداره بیمارستان های مستقل تاکید کرد: حوزه بیمارستان داری حوزه غیرانتفاعی است یعنی اگر درآمدی در بیمارستان ایجاد شد باید برای خود آن هزینه شود.

دسترسی سریع
مناظره