مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

قاضی دیوان عدالت اداری پاسخ داد: مجازات قصور پزشکی در ایران چیست؟

پورقربانی گفت: در صورت صدمات بدنی به بیمار، پزشک باید دیه آن را بپردازد و در مواردی که منتهی به فوت بیمار شود علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

1397/07/04
|
15:15

برنامه "مناظره اجتماعی" رادیو گفت و گو با موضوع اما و اگرهای بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه های عمومی با حضور دکتر محمدرضا پورقربانی قاضی دیوان عدالت اداری روانه آنتن شد.

قاضی دیوان عدالت اداری در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار داشت: قصور پزشکی یعنی پزشکان در فرآیند درمان خود از نظر قانون و مقررات مرتکب کوتاهی شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون کوتاهی در مراحل درمان را جرم تلقی می کند یا خیر، گفت: اگر کوتاهی های پزشکی منتهی به صدمات بدنی و فوت بیمار شود جرم غیر عمد تلقی می شود. زیرا در قانون مجازات اسلامی اصل بر این است که اعمال عمدی جرم تلقی می شوند.

پورقربانی در ادامه این مطلب افزود: قانون گذار در مورد جرائم غیرعمدی مانند قصور پزشکی اگر منتهی به صدمات بدنی و فوت بیمار شود جرم انگاری کرده است. در صورت صدمات بدنی به بیمار، پزشک باید دیه آن را بپردازد و در مواردی که منتهی به فوت بیمار شود طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی فرد خاطی علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم، به حبس از یک تا سه سال نیز محکوم می شود.

وی همچنین مطرح کرد: در حال حاضر بر اساس مقررات موجود، تخلفات پزشکان صرفاً در سازمان نظام پزشکی رسیدگی می شود اما اگر همین قصور پزشکی منتهی به صدمات جسمانی و فوت بیمار شود قطعا در دادگاه های دادگستری به آن پرداخته می شود.

قاضی دیوان عدالت اداری در برنامه مناظره اجتماعی رادیو گفت و گو با تعریفی از تخلف پزشکی بیان داشت: طبق تبصره ماده 24 از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی تخلف به معنای عدم رعایت موازین شرعی، قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی، صنفی و حرفه ای و نیز سهل انگاری در انجام وظایف قانونی است.

پورقربانی ادامه داد: یعنی این اقدامات تا زمانی که منتهی به ورود صدمات جسمانی و فوت نشده است تخلف محسوب می شوند. بنابراین طبق قوانین و مقررات موجود، تخلفات را در سازمان نظام پزشکی رسیدگی می کنیم و تخلفاتی را که منتهی به صدمات جسمانی می شوند در دادگاه های دادگستری رسیدگی خواهد شد.

قاضی دیوان عدالت اداری گفت: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در سال 1374 مصوب گردید و در بند 6 ماده 3 صراحتا اعلام شده که تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پزشکی که عنوان جرائم عمومی را ندارند از طریق هیئت های ذیربط سازمان و طبق مقررات مربوط رسیدگی می شوند.

دسترسی سریع
مناظره