صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

امیری لاریجانی گفت: معاونت آب و خاک حداقل یک درصد اعتباری را که به سامانه های آبی به استان ها ابلاغ می کند به عنوان پیوست تدریجی به آموزش و توانمندسازی بهره برداران در حفظ زیرساختها اختصاص دهد.

برنامه "مناظره " رادیو گفت و گو با موضوع چالشهای کشاورزی در ایران با توجه به بحران آب و با حضور دکتر بهمن امیری لاریجانی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی روانه آنتن شد.

امیری لاریجانی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به روند کشاورزی در سالهای اخیر بیان داشت: طبق آخرین آمار در سامانه جامع پهنه بندی، بالغ بر 3 میلیون و 800 هزار بهره بردار با کد ملی ثبت شده اند.

وی افزود: بیش از 70 درصد نظام بهره برداری در کشور نظام نسبتاً خُرد است. ما به مالکیت های کمتر از 5 هکتار نظام خُرد می گوییم که متأسفانه در برخی استان های شمالی، مالکیت ما چیزی حدود 0.6 دهم هکتار می باشد.

مدیرکل دفتر ترویج دانش کشاورزی سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی گفت: لازمه توسعه مکانیزاسیون و بهره وری بیشتر در بخش کشاورزی، رشد نظام های بهره برداری متناسب با پیشرفت در حوزه صنعت است.

این مقام مسئول همچنین اظهار کرد: در صورت خُرد شدن زمین ها باید تعاونی ها، تشکل ها و ساختارهای تعاونی را توسعه دهیم تا ساختار نظام مندی را برای استفاده بهینه از امکانات فراهم کنیم.

امیری لاریجانی در مناظره رادیو گفت و گو بیان داشت: در حال حاضر تکنولوژی در هکتار در کشور ما موجود است اما موانع و مشکلات زیادی هم بر سر راه آن وجود دارد.

مدیرکل دفتر ترویج دانش کشاورزی سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی گفت: موضوع آب تنها مربوط به حوزه کشاورزی نیست. کشاورزی یک مقوله چند کارکردی اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است. ضمن اینکه توسعه روستایی نیز تنها به معنای کشاورزی نیست، اگر ما برای مکان تولید و زندگی را با یک ساختار پایدار تدوین و اجرا کنیم توسعه روستایی محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: درست است که طبق آمارهای جهانی 70 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود اما باید به محیط زیست و اکوسیستم هم توجه کنیم. بخش کشاورزی همواره متهم به مصرف بیشترین میزان از آب است اما باید توجه کنیم که هر لحظه زندگی ما به خاطر همین مصرف آب و تولیدات کشاورزی است.

امیری لاریجانی بیان کرد: ما اعتبارات بسیار زیادی را در حوزه زیرساخت های سامانه های آبیاری تخصیص می دهیم اما دریغ از اینکه درصدی از این اعتبارات به کارهای ترویجی اختصاص داده شود.
انتظار داریم معاونت آب و خاک حداقل یک درصد اعتباری را که به سامانه های آبی به استان ها ابلاغ می کند به عنوان پیوست تدریجی به آموزش و توانمندسازی بهره برداران در حفظ زیرساختها اختصاص دهد.

مرتبط با این خبر

  • وضعیت منابع آبی کشور فوق بحرانی است

  • لزوم استفاده از روشهای کشت هوشمند برای مدیریت منابع آبی

  • بارندگی از سال جدید وارد فاز جدیدی می شود/ خشکسالی در کار نیست

  • اما و اگرهای طرح استانی شدن پرداخت یارانه ها

  • آب در ایران باید ملی اعلام شود

  • رویکرد بازاری به آموزش آسیب زننده است

  • مناظره اجتماعی به دنبال عامل اصلی هدر رفت منابع آبی

  • بحران امنیت غذایی در سیستان و بلوچستان/ دامداری در این منطقه به صفر رسیده است

  • کتب کمک آموزشی، دانش آموز را وارد رقابت کاذب می کند

  • لزوم ایجاد تشکل های مردمی برای رفع بحران کم آبی