صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

مناظره علمی که به چالش موضوعات روز از منظر علمی اختصاص دارد، بیست و ششم فروردین اهمیت حجامت و توجه مسئولین به آن، آسیب های آن و راهکارهای توسعه درمان از طریق حجامت را بررسی می کند.

به گزارش روابط عمومی رادیو گفت و گو، واکاوی موضوعات و مسائل گوناگون در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و .... مبحثی است که در برنامه مناظره رادیو گفت و گو مورد توجه قرار می‌گیرد.

رقیه پرندآور یکی از تهیه کنندگان مناظره گفت: این برنامه که یکشنبه تا چهارشنبه ساعت16:00روی آنتن رادیو گفت و گو می رود، هر روز به چالش موضوعات یکی از حوزه ها اختصاص دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مناظره علمی بیست و ششم فروردین راهکارهای توسعه درمان از طریق حجامت را با حضور کارشناسان تحلیل و بررسی می کند.

پرندآور همچنین اظهار داشت: دکتر محمود خدادوست مشاور وزیر و مدیرکل طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر مجید مختاری معاون اسبق خدمات آزمایشگاه سازمان انتقال خون ایران، دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی بالینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی و دکتر علیرضا ابوالفضلی پژوهشگر سبک زندگی و دکترای طب سنتی مهمانان این برنامه هستند که به بررسی اهمیت حجامت و توجه مسئولین به آن، آسیب های حجامت و راهکارهای حل آن و راهکارهای توسعه درمان از طریق حجامت می پردازند.

علاقمندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی 300001035 و شماره تماس 27861035 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفت و گو همراه باشند.

مرتبط با این خبر

  • نمایندگان مجلس به دلیل استفاده ابزاری وزارت ورزش و جوانان را ایجاد کردند

  • مناظره اقتصادی سراغ چالش ها و موانع کسب و کار در کشور می رود

  • مجلس در حوزه نظارت بر بخش جوانان ضعیف عمل کرد

  • حجامت در بسیاری از کشورهای دنیا یک روش درمانی محسوب می شود

  • بررسی بایدها و نبایدهای تفکیک وزارت ورزش و جوانان

  • حجامت همچنان یک رفتار پر خطر محسوب می شود

  • جایگزین کردن معدل با کنکور حس عدم امنیت به دنبال دارد

  • کنکور قابل حذف شدن نیست

  • بررسی هزارتوی حذف کنکور سراسری در مناظره علمی

  • حذف دانشگاه از مسیر شرکتهای دانش بنیان خسارت محض است