مناظره شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

بهداد كامفر : 3 سال حبس؛ مجازات تصادف منجر به فوت

کارشناس قوه قضاییه با اشاره به اینکه عمده زندانیان حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی بدلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان به سر می برند، گفت: مجازات تصادف منجر به فوت فقط 3 سال حبس است.

1398/07/16
|
09:44

بهداد کامفر که در برنامه "گفت وگوی اجتماعی" حضور داشت در خصوص سیستم تقنینی کشور در باب جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: «آمار زندانیان تصادفات رقم قابل توجهی است.»

وی با بیان اینکه قوانین جرایم راهنمایی و رانندگی قدیمی نیست، افزود: «تنها قانون قدیمی مربوط به تعزیرات با 23 سال عمر است که اتفاقا چندان قانون قدیمی نیست.»

کامفر ادامه داد: «افرادی که بدلیل جرایم راهنمایی و رانندگی در زندان به سر می برند، با حبس یا دیه روبرو می باشند ولی افراد زندانی عمدتا بدلیل ضمانت اجرایی کیفری در زندان به سر نمی برند؛ بلکه بدلیل دینی است که نپرداخته اند.»

وی با بیان اینکه قانون گذار برخوردی سخت گیرانه با مرتکبین جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است، تصریح کرد: «در این جرایم با تسامح روبرو هستیم و اگر سیستم کیفری برخوردی قاطع تر داشته باشد، میزان جرایم و اهمال و بی مبالاتی مردم در حین رانندگی کاهش می یابد.»

کامفر به رادیو گفت وگو گفت: «مجازات در بدترین حالت که فرد مجروح با مرگ روبرو است، سه سال حبس است. تعلیق و آزادی مشروط در این بین امکان پذیر است ولی اگر به سایر آسیب ها منتهی شود، تا 5 ماه حبس تقلیل می یابد.»

وی با بیان اینکه نرمش قانون گذاری باعث بروز تصادفات بالا می شود، افزود: «اگر سخت گیری کم باشد، مردم ترغیب به تخلف می شوند؛ البته بدین معنا نیست که برخورد شدید باعث پیشگیری از وقوع جرایم رانندگی می شود اما باید گفت تشدید مجازات راه حل بهتری است.»

کامفر اضافه کرد: «وقتی از کیفر سخن به میان می آید، اذهان به سمت حبس متبادر می گردد؛ در حالیکه حبس مجازاتی است بسیار قدیمی که برای سیستم های کیفری گران تمام می شود؛ چراکه فرد در حبس به استراحت می پردازد و هزینه او بر دولت تحمیل می شود.»

وی با اعلام اینکه بجای حبس باید از جزای نقدی شدید استفاده کرد، در عین حال گفت: «شاید این مسئله به میان آید که در صورت عدم تمکن مالی در نهایت مجازات حبس بدل از جزای نقدی پیش رو است؛ اما چرا اینگونه است؟ امروز بارقه هایی از امید در قانون کیفری می بینیم که اگر کسی قادر به پرداخت نقدی نباشد، او را به جایگزین های جزای نقدی محکوم می کنند.»

کامفر خدمات عمومی رایگان را از جمله این مجازات دانست و افزود: «بعنوان مثال فرد را بعنوان سرویس مدرسه می گمارند که بصورت رایگان و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی فعالیت کند. آیا این روش بازدارنده نیست؟»

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «همچنین می توان وسیله نقلیه را توقیف کرد؛ البته نه به صورت موقتی بلکه این مصادره باید طولانی مدت باشد اما مصادره صرف بی رحمانه است.»

کامفر افزود: «اگر قانونی باشد تا مردم قادر به کمک به سیستم نیروی انتظامی باشند و با دوربین خود از تخلفات عکس بگیرند، جرایم راهنمایی و رانندگی به واقع کاهش پیدا می کند.»

دسترسی سریع
مناظره