گفت و گوی روز ویژه برنامه مناسبتی از ساعت ---- به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي روز

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران: لیست انتخابات شوراها باید حزبی باشد نه فردی

انصاری گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها باید به صورت حزبی و مبتنی بر برنامه ریزی برگزار شوند نه فردی و بدون برنامه.

1398/02/09
|
14:45

ویژه برنامه " گفت و گوی روز " به مناسبت روز شوراها و پیرامون جایگاه و عملکرد شوراها در توسعه شهری و با حضور غلامرضا انصاری عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

انصاری در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: از اصول مترقی قانون اساسی ما اصل حقوق مردم و به ویژه تأسیس شوراهای شهر و روستاست.

وی افزود: شاید یکی از محوری ترین شعارهایی که در روزهای اول انقلاب توسط مرحوم طالقانی و بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران مطرح می شد حکومت مردم بر مردم یا سپردن بخشی از مسائل اجرایی خصوصاً در عرصه مدیریت های شهری به شوراها و نمایندگان با منتخبان مردم بود.

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران گفت: این اصل مترقی با تأخیر بیست ساله در ایران محقق شد و به دلیل نوساناتی که از مجلس اول شورای اسلامی تا مجلس ششم و دولت اصلاحات صورت گرفت امکان مدیریت تمام عیار شهری فراهم نشد.

انصاری تصریح کرد: امروز که دوران عنفوان جوانی شوراها را جشن می گیریم هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیت های بالقوه در مدیریت های شهری و شوراها را از نظر قانونی به شوراها واگذار نکردیم.

وی ادامه داد: به تعبیری دیگر جسم شوراها شکل گرفته اما روح و نظام شورایی در کشور محقق نشده است. شورا می تواند مدیریت مطلوب مورد نیاز مردم و متناسب با ظرفیت های بالقوه شهر را برای شهروندان فراهم کند و با تعامل دو جانبه ای که با شهروندان ایجاد می کند می توان میزان رضایتمندی و موفقیت و عدم موفقیت خود را در عملکرد مدیریت های شهری بروز و ظهور دهد.

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: امروز در مدیریت جدید شاهدیم بخش قابل توجهی از بار اساسی که بر دوش دولتهاست توسط مدیریت های شهری و شوراهای شهر و روستاها انجام می شود. مدیریت شهری در دنیا به عنوان دولت محلی و شورا به عنوان پارلمان محلی شناخته می شود.

انصاری همچنین افزود: با وجود اینکه ما بیست و یکمین سالگرد شورا را جشن می گیریم هنوز شاهد دوران طفولیت شورا در حیطه اجرا هستیم.

وی بیان داشت: مدیریت شهری مطلوب مدیریتی است که بر اساس توان قانون، پارلمان شهری شکل گیرد و شورا و شهردار منتخب مردم باشند و خدمات زیربنایی بر عهده شوراها باشد.

انصاری با اظهار اینکه امروز نظام شورای ما هم در مجلس و هم شورای شهر هنوز با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارد گفت: بخشی از وظایف دولت و مدیران اجرایی توسط نمایندگان مردم در مجلس دنبال می شود درصورتیکه اگر مدیریت و نظام مدیریت یکپارچه شهری محقق شود نمایندگان مجلس به مسائل کلان و امنیت ملی و نظارت بر قوای سه گانه می پردازند و کلیه مسائل اجرایی به مدیریت شهری واگذار خواهد شد.

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در برنامه " گفت و گوی روز " با تأکید بر ضرورت کوچک سازی دولت و کم کردن وظایف دولت و واگذاری آن به مردم در همه حوزه ها گفت: امروز با محدود کردن وظایف دولت و ایجاد مدیریت یکپارچه شهری می توان موفق عمل کرد.

وی همچین تأکید کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها باید به صورت حزبی و مبتنی بر برنامه ریزی برگزار شوند؛ نه فردی و بدون برنامه. اگر کارآمدترین افراد را هم در شوراها قرار دهیم اما به دلیل نقص قانون شوراها و مداخلات فراشورایی در شورا، نتیجه هیچ فایده ای ندارد.

انصاری بیان داشت: اگر به مدیریت شهری اقتدار بدهیم مردم هم می توانند مطالبات خود را از مدیریت شهری دریافت کنند.

دسترسی سریع
گفت و گوی روز