گفت و گوی روز ویژه برنامه مناسبتی از ساعت ---- به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي روز

كارشناس حقوق بین الملل: از نظر حقوقی اقدام ایران مصداق حق دفاع مشروع است

وکیل گفت: قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 مشخصا چند مصداق را که به عنوان تجاوز ارضی مسلحانه شناخته و برشمرده که یکی از مصادیق آن در بند سوم قطعنامه دقیقا مورد مصداقی است که ما با آن رو به رو هستیم.

1398/10/18
|
18:30
|

ویژه برنامه «انتقام سخت» رادیو گفت و گو با حضور امیرساعد وکیل استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل به روی آنتن رفت.

وکیل با اشاره به اصل دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد توضیح داد: به رغم اینکه ایالات متحده تلاش کرد حمله خودش را در شهید کردن سردار سلیمانی به عنوان دفاع از خود توجیه کند بدون اینکه مدرکی ارائه شود در خصوص اینکه آیا یک حمله قریب الوقوعی از زاویه نیروهای نظامی ایرانی علیه عناصر و اتباع آمریکایی مسلم بوده تا بتوانند دفاع پیش دستانه ایالات متحده از لحاظ قانونی قابل توجیه باشد. اما بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به طور صریح حق ذاتی دفاع مشروع چه به صورت فردی برای یک دولت و چه به صورت جمعی برای تعدادی از دولت ها هر زمانی که با یک حمله مسلحانه مواجه می شوند به رسمیت شناخته شده است.

وی افزود: قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 مشخصا چند مصداق را در مواردی که به عنوان تجاوز ارضی مسلحانه شناخته می شوند برشمرده که یکی از مصادیق آن در بند سوم قطعنامه دقیقا مورد مصداقی است که ما با آن رو به رو هستیم.

کارشناس حقوق بین الملل با اظهار به اینکه از نظر حقوقی ما با وضعیتی مواجه هستیم که مصداق حق دفاع مشروع است، بیان کرد: همان طوری که در مواضع رسمی دولت طی نامه ای که به سازمان ملل متحد هم عرضه کرده مشخصا اعلام شده که ایران این حق را برای خودش محفوظ می داند و در مقام دفاع مشروع اقدام متقابل به خاطر عمل متخلافانه ایالات متحده دست به اقدام خواهد زد. به نظر می رسد که امروز همان روزی است که ایران به وعده خودش عمل کرده است.

وی در خصوص نحوه پیگیری این حق نیز گفت: موضوع راهکارهای حقوقی موضوعی است که باید در کنار سایر راهکارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی دیده شود. در حال حاضر هیچ مرجع و دادگاه بین المللی که مستقیما صلاحیت ورود به دعوای بین ایران و ایالات متحده را داشته باشد وجود ندارد. اما با توجه به اینکه ایالات متحده از سرزمین عراق برای اقدام نظامی علیه کشور ثالث بدون رضایت کشور عراق اقدام کرده این می تواند یک بنای حقوقی باشد بر اساس این توافق امنیتی عراق باید برای طرح این اختلاف وارد یک فرآیند دیپلماتیک شود.

وکیل افزود: اگر امکان تفاهم به نیابت از آن آسیب هایی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده در مذاکرات دیپلماتیک بین عراق و آمریکا به نتیجه نرسد آن موقع ما باید به دنبال این باشیم که از طریق مشخصا دبیرکل سازمان ملل متحد با توجه به اختیارات بسیاری که در منشور سازمان ملل برای میانجی گری در اختلافاتی که می تواند تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی باشد با این نگاه و رویکرد دبیرکل سازمان ملل متحد تدابیری را برای فیصله اختلاف بین دو تا کشور فراهم کنیم.

وی با اظهار به اینکه این تدابیر مشخصا به ابتکار عمل بر می گردد، عنوان کرد: چون با توجه به زمینه ای که وجود داشته بسیار دست دبیر کل باز است و این می تواند شامل تشدید جلسات مذاکره مستقیم رو در رو بین دو طرف اختلاف باشد. می تواند شامل جلساتی باشد که مستقیما دبیر کل سازمان ملل به صورت انفرادی با هریک از طرفین برگزار کند. می تواند شامل ارجاع در خواست از طرف یا مجمع عمومی یا از طرف شورای امنیت باشد برای اینکه این اختلاف در دیوان بین المللی دادگستری لاهه مورد بررسی قرار بگیرد.

استاد دانشگاه افزود: می تواند شامل تشکیل یک کمیسیون تحقیق باشد برای اینکه ضمن ارزیابی ماوقع موضوع و اینکه تا چه اندازه اقداماتی که از سوی ایالات متحده انجام گرفت منطبق با قواعد و موازین حقوقی بین المللی بوده و بر اساس آن بین دو طرف یک راهکاری برای پایین آمدن درجه تنش و حدالامکان رفتن به سوی فیصله مسالمت آمیز اختلافات باشد.

دسترسی سریع
گفت و گوی روز